×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การปรับเปลี่ยนการแสดงสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์

การปรับเปลี่ยนการแสดงสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์

        เมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมที่หน้าหลักของร้านค้า คุณสามารถจัดแสดงสินค้า เพื่อแนะนำสินค้าให้กับลูกค้าได้ โดยการแสดงสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์ แบ่งออกเป็น สินค้ามาใหม่ ,แบรนด์สินค้า ,สินค้าแนะนำ ,สินค้าขายดี และข่าวสาร (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงสินค้าในหน้าร้านค้าออนไลน์

โดยขั้นตอนการปรับเปลี่ยนการแสดงสินค้าหน้าร้าน เจ้าของร้านสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู “ปรับแต่งร้านค้า” เมนูย่อย “ปรับแต่งดีไซน์” (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 เมนูปรับแต่งดีไซน์

        2. จากนั้นให้คลิกไปที่แท็บ "เลย์เอาท์" เพื่อกำหนดการจัดการเกี่ยวกับการแสดงผลที่หน้าร้านค้าออนไลน์ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แท็บเลย์เอาท์

        3. เลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจนพบกับ "การแสดงสินค้า" เจ้าของร้านสามารถเลือกเปิด-ปิดการแสดงสินค้าในหัวข้อที่ต้องการได้ จากนั้นคลิก "บันทึก" เพื่อยืนยันการแก้ไข (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 การแสดงสินค้าหน้าร้าน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.