×
การปรับเปลี่ยนข้อความทักทายของร้านค้าออนไลน์

        เมื่อลูกค้าเข้ามาเยี่ยมชมที่หน้าหลักของร้านค้า คุณสามารถเขียนข้อความทักทายหรือข้อความแนะนำร้านค้า เพื่อสร้างความประทับใจหรือเชิญชวนลูกค้าได้  (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ตำแหน่งของข้อความทักทายด้านหน้าร้านค้าออนไลน์


โดยการเปลี่ยนข้อความทักทายสามารถทำตามขั้นตอนได้ ดังนี้

        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง) 

        2. มาที่ส่วนของเมนู เลือกที่เมนู “ปรับแต่งร้านค้า” และเลือกเมนูย่อย “ปรับแต่งดีไซน์” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2)

รูปที่ 2 เมนูการตั้งค่าเบื้องต้น


        3. คุณจะพบรายละเอียดของการระบุโลโก้ แต่ในกรณีนี้ให้คุณทำการคลิกเลือกที่หัวข้อ “ข้อความต้อนรับ” และดูที่ส่วน “ข้อความต้อนรับ” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3)


รูปที่ 3 ส่วนการกำหนดข้อความต้อนรับ


คุณใส่รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับข้อความต้อนรับที่หน้าร้านค้าได้ดังนี้

        เปิดใช้งานข้อความทักทายของร้านค้า : ในเบื้องต้นคุณสามารถเลือกได้ว่า จะใช้งานพื้นที่ข้อความทักทายของร้านค้าหรือไม่ โดยการเลือก “เปิด/ปิด” การแสดงข้อความทักทายที่หน้าร้านค้าออนไลน์ได้ตามต้องการ

        ข้อความทักทายของร้านค้า : คุณสามารถแก้ไขปรับแต่งข้อความทักทายให้ตรงตามสไตล์ของร้านคุณได้ ไม่ว่าจะใส่รูปภาพ หรือคลิปวีดีโอจาก Youtube (ดังตัวอย่าง รูปที่ 4)


รูปที่ 4 ตัวอย่างการปรับแต่งข้อความทักทาย


        4. เมื่อคุณแก้ไขข้อความทักทายเป็นที่เรียบร้อย ให้คลิกที่ “บันทึก” และรอจนระบบแสดงข้อความ “บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อย”

        5. คุณสามารถตรวจสอบการปรากฏของข้อความ โดยคลิกที่ “ดูหน้าร้านค้า” เพื่อไปยังหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (ดังตัวอย่าง รูปที่ 5)


รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงข้อความทักทายด้านหน้าร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.