×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การปรับเปลี่ยนโลโก้ (Logo) ของร้านค้าออนไลน์

การปรับเปลี่ยนโลโก้ (Logo) ของร้านค้าออนไลน์

        ในเบื้องต้นโลโก้ที่แสดงด้านหน้าร้านค้าออนไลน์นั้นจะเป็นรูปตัวอย่าง เพื่อตั้งต้นไว้ให้ทางเจ้าของร้านค้าได้ทราบว่าคุณจะนำโลโก้ หรือสัญลักษณ์ของร้านค้ามาใส่ไว้ที่ใด (ดังรูปที่ 1)


รูปที่ 1 ตำแหน่งการแสดงโลโก้ที่หน้าร้านค้าออนไลน์


        คุณสามารถเปลี่ยนเป็นโลโก้ของร้านค้าคุณเองได้ โดยจัดเตรียมรูปภาพโลโก้ที่ต้องการ ซึ่งขนาดรูปที่เหมาะสมกับการแสดงที่หน้าร้านค้าคือ 200 x 80 px. (กว้าง x สูง) และเมื่อเตรียมรูปโลโก้เป็นที่เรียบร้อยให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)
        2. มาที่ส่วนของเมนู ให้เลือกเมนู “ปรับแต่งร้านค้า” และเลือกเมนูย่อย “ปรับแต่งดีไซน์” รูปที่ 2


รูปที่ 2 เมนูตั้งค่าเบื้องต้น


        3. คุณจะพบรายละเอียดของการระบุโลโก้ที่แท็บ “โลโก้ / Favicon” ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 พื้นที่การเปลี่ยนโลโก้


        4. เมื่อเจอพื้นที่รูปภาพโลโก้ ให้คุณคลิกที่ปุ่มเพิ่มรูปภาพ (เครื่องหมายบวก) จากนั้นระบบจะให้คุณทำการเลือกรูปโลโก้ที่คุณจัดเตรียมไว้ ดังตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 ขั้นตอนการเปลี่ยนรูปโลโก้


        5. เมื่อคุณทำการเลือกรูปโลโก้ที่คุณต้องการเป็นที่เรียบร้อย จะปรากฏรูปภาพที่เลือกไว้ ดังแสดงในตัวอย่างรูปที่ 5

รูปที่ 5 ตัวอย่างการแสดงชื่อโลโก้ที่เลือกใช้


        6. จากนั้นทำการบันทึกข้อมูล โดยการคลิกที่ “บันทึก” เมื่อการบันทึกเสร็จสิ้นจะมีการแสดงข้อความถึงผลการบันทึก (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ผลการบันทึกโลโก้ที่เปลี่ยนแปลง

        7. คุณสามารถตรวจสอบรูปโลโก้ที่เปลี่ยนแปลงได้ที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ โดยคลิกที่ “ดูหน้าร้านค้า” คุณจะพบว่ารูปโลโก้เปลี่ยนไปตามรูปแบบที่คุณได้กำหนดไว้ ดังตัวอย่างรูปที่ 7

รูปที่ 7 ตัวอย่างการแสดงโลโก้ที่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.