×
การปรากฎการแสดงวิธีคิดค่าส่งสินค้า

        เมื่อคุณจัดการวิธีคิดค่าจัดส่งสินค้าเป็นที่เรียบร้อย การปรากฏของรูปแบบวิธีการจัดส่งสินค้าที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้านั้นคุณต้องทำการเปิดใช้งานรูปแบบการคิดค่าจัดส่งที่ต้องการก่อน ซึ่งลูกค้าจะพบรูปแบบการคิดค่าจัดส่งได้ก็ต่อเมื่อเข้า
        ตัวอย่างการปรากฎข้อมูลวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้า
        ดังตัวอย่างรูปที่ 1 หากคุณทำการกำหนดวิธีการคิดค่าส่งสินค้า โดยเปิดใช้งานค่าขนส่งไปรษณีย์ไทยแบบด่วนพิเศษ (EMS) และไปรษณีย์ไทยแบบธรรมดา


รูปที่ 1 ตัวอย่างการแสดงสถานะรายการวิธีจัดส่งสินค้า


        เมื่อลูกค้าเข้ามายังเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ และทำการเลือกซื้อสินค้าตามปรกติ เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงิน ลูกค้าจะพบขั้นตอนการชำระเงินจนกระทั่งมาถึงขั้นตอนการเลือกวิธีการจัดส่งสินค้า  โดยชื่อวิธีการส่งสินค้าที่ปรากฎจะแสดงเฉพาะรูปแบบที่เปิดใช้งาน ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 ตัวอย่างการปรากฏวิธีการจัดส่งที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์


        ในกรณีที่ร้านค้าออนไลน์ของคุณมีรูปแบบการคิดค่าจัดส่งในแต่ละชิ้นสินค้าไม่เหมือนกัน เช่น สินค้า A จัดส่งฟรี สินค้า B คิดค่าจัดส่งตามน้ำหนัก หากลูกค้าเลือกซื้อสินค้าทั้ง 2 ชิ้น ในรอบการสั่งซื้อเดียวกัน ระบบจะไม่สามารถคิดค่าจัดส่งได้และจะปรากฎข้อความดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 การแสดงผลกรณีรูปแบบการคิดค่าจัดส่งในแต่ละชิ้นสินค้าไม่เหมือนกัน


        ***ยกเว้น ในกรณีที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่มีการคิดค่าจัดส่งเฉพาะสำหรับสินค้าดังกล่าว ร่วมกับสินค้าที่มีค่าจัดส่งตามปรกติ ที่ไม่ใช่การจัดส่งฟรี (ตัวอย่างเช่น EMS, ลงทะเบียน, ธรรมดา หรือตามยอดรวมของออเดอร์ เป็นต้น) ระบบจะทำการคิดค่าจัดส่งสินค้าของทั้งสองชิ้นรวมกัน ดังตัวอย่างเช่น ลูกค้าต้องการสั่งซื้อสินค้า C และ D โดยที่สินค้า C มีค่าจัดส่งเฉพาะในราคาค่าขนส่ง 30 บาท ส่วนสินค้า D มีค่าจัดส่งตามปรกติ คือคิดตามน้ำหนักสินค้า (สินค้า D มีน้ำหนัก 0.5 กิโลกรัม ค่าจัดส่งอยู่ที่ 52 บาท) เมื่อคำนวณค่าขนส่งของสินค้าทั้งสองชิ้น ลูกค้าต้องเสียค่าขนส่งในราคา 82 บาท (30 52) เป็นต้น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.