×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การปิดปรับปรุงร้านค้าชั่วคราว

การปิดปรับปรุงร้านค้าชั่วคราว

        โดยปรกติแล้วเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์นั้น ผู้ใช้งานหรือลูกค้าสามารถเข้ามาดูรายละเอียดสินค้าภายในเว็บไซต์ได้ เมื่อ

เจ้าของร้านได้ลงข้อมูลธุรกิจ และข้อมูลสินค้าแล้ว ซึ่งในอนาคตหากเจ้าของร้านต้องการแก้ไขข้อมูลหรือปรับปรุงร้านค้าก็สามารถทำได้เช่นกัน ฉะนั้นถ้าบังเอิญมีลูกค้าเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ในตอนที่ยังปรับปรุงข้อมูลไม่เรียบร้อย ลูกค้าอาจจะได้ข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนได้ ระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์จึงมีฟังก์ชัน "ปรับปรุงร้านชั่วคราว" ให้เจ้าของร้านเปิดใช้ เพื่อแจ้งให้ลูกค้าที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์ทราบได้ ซึ่งขั้นตอนการเปิดใช้งานการปรับปรุงร้านชั่วคราวสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้


        1. หลังจากที่เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ไปที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" และเลือกเมนูย่อย "ตั้งค่าร้านค้า" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ตั้งค่าร้านค้า


        2. ระบบจะแสดงพื้นที่ในส่วนของร้านค้า (รูปที่ 2) ให้เจ้าของร้านเลื่อนหน้าจอลงด้านล่างจนพบกับหัวข้อ "การเข้าถึงเว็บไซต์" โดยจะมีพื้นที่ให้สามารถเปิดใช้งานปรับปรุงร้านชั่วคราวได้ หากต้องการใช้งานให้คลิกที่สัญลักษณ์เปิดใช้งาน (รูปที่ 3)


รูปที่ 2 แท็บร้านค้า


รูปที่ 3 ปรับปรุงร้านค้าชั่วคราว


        3. ในกรณีที่เลือกเปิดใช้งานปรับปรุงร้านค้าชั่วคราว ระบบจะแสดงพื้นให้เจ้าของร้านกำหนดข้อมูลที่ต้องการ เพื่อไปปรากฎในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (รูปที่ 4 และ 5)


รูปที่ 4 กำหนดข้อมูลปรับปรุงร้านค้าชั่วคราว


รูปที่ 5 กำหนดข้อมูลปรับปรุงร้านค้าชั่วคราว(ต่อ)


โดยข้อมูลที่ต้องระบุในการปรับปรุงร้านค้าชั่วคราวมีดังนี้

        - หัวข้อแสดงในหน้าปรับปรุงร้านค้า : กำหนดชื่อหัวข้อที่ต้องการให้ปรากฎบนหน้าเว็บไซต์

        - ข้อความแสดงในหน้าปรับปรุงร้านค้า : กำหนดเนื้อหาที่ต้องการแจ้งให้ลูกค้าทราบบนหน้าเว็บไซต์

        - รูปภาพพื้นหลัง : รูปภาพที่ต้องการใช้เป็นพื้นหลังของหน้าเว็บไซต์


        4. เมื่อระบุข้อมูลการปรับปรุงร้านค้าชั่วคราวเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าร้านเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จากนั้นคลิกที่ปุ่ม "บันทึก" (รูปที่ 6)


รูปที่ 6 ปุ่มบันทึก


        5. ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว" (รูปที่ 7)


รูปที่ 7 บันทึกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว


        6. หากมีลูกค้าเข้ามาใช้งานเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ขณะที่เจ้าของร้านเปิดการใช้งานปรับปรุงร้านค้าชั่วคราวอยู่ ลูกค้าจะพบหน้าเว็บไซต์ดังรูปภาพตัวอย่างที่ 8


รูปที่ 8 การแสดงผลเมื่อใช้งานปรับปรุงร้านค้าชั่วคราว 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.