×
การลบการจัดการคูปอง

        ในกรณีที่คุณต้องการลบคูปองที่ไม่ต้องการใช้งานออกจากระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณ สามารถทำได้ โดยการมาที่รายการคูปอง และทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้าคูปองที่ต้องการลบ (1) และคลิกที่ลบคูปอง (2) ดังแสดงในรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการลบคูปองที่ไม่ต้องการ


        จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนการลบคูปองดังกล่าว ดังรูปที่ 2 ให้คุณทำการคลิก “ตกลง” ในกรณ๊ที่ต้องการยืนยันการลบคูปอง แต่ถ้าต้องการยกเลิกการลบคูปองให้คลิก “ยกเลิก”
 

รูปที่ 2 ข้อความแจ้งเตือนการลบคูปอง


        ในกรณีที่คุณคลิกเลือก “ตกลง” ระบบจะทำการลบคูปองดังกล่าวออกจากระบบ พร้อมทั้งแสดงข้อความแจ้งผลการลบคูปองดังตัวอย่างรูปที่ 3

 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแสดงข้อความการลบคูปอง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.