×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบการใช้งานวิธีการจัดส่งสินค้า

การลบการใช้งานวิธีการจัดส่งสินค้า

        ในกรณีที่คุณไม่ต้องการใช้งานวิธีการคิดค่าจัดส่งสินค้ารูปแบบใดก็ตาม คุณสามารถลบวิธีการนั้นๆออกจากระบบร้านค้าออนไลน์ของคุณได้ โดยให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ แล้วคลิกที่เมนู "ตั้งค่าระบบ" เลือกเมนูย่อย "ตั้งค่าการจัดส่ง" ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเพิ่มวิธีการจัดส่งสินค้า


        จากนั้นคุณจะพบรายการวิธีคิดค่าขนส่งทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณคลิกในช่องสี่เหลี่ยมหน้ารายการขนส่งที่คุณต้องการลบ (1) จากนั้นคลิก "ลบ" (2) ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 วิธีคิดค่าขนส่งทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ


        ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการลบรายการคิดค่าขนส่งสินค้านั้น หากคุณต้องการลบ คลิก "ตกลง" หากคุณต้องการยกเลิกการลบ คลิก "ยกเลิก" ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 การยืนยันการลบ


        จากนั้นระบบจะแสดงข้อความแจ้งผลของการลบ และวิธีการจัดส่งสินค้าที่เลือกจะถูกลบออกจากรายการเป็นที่เรียบร้อย ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 4

รูปที่ 4 หน้าแสดงการลบวิธีการจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.