×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน

การลบผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน

        ในกรณีที่เจ้าของร้านต้องการลบผู้ใช้และสิทธิการใช้งานสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. เมื่อเจ้าของร้านค้าเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อย ให้คลิกไปที่เมนู "ตั้งค่าขั้นสูง" และเลือกเมนูย่อย "ผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน

        

        2. ระบบจะแสดงรายการบัญชีผู้ใช้งานภายในระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ในหน้าผู้ใช้และสิทธิใช้งาน หากเจ้าของร้านต้องการลบข้อมูลของผู้ใช้งานรายใด ให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการผู้ใช้ที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิกทีปุ่ม "ลบ" (หมายเลข 2) (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 ปุ่มลบผู้ใช้และสิทธิการใช้งาน


        3. ภายหลังการคลิกลบ ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบผู้ใช้ เพื่อให้เจ้าของร้านยืนยันการลบผู้ใช้ หากเจ้าของร้านต้องการลบให้คลิกที่ “ตกลง” ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบให้คลิกเลือก “ยกเลิก” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ข้อความแจ้งเตือนการลบผู้ใช้


        4. ในกรณีที่เจ้าของร้านเลือกคลิกตกลงเพื่อยืนยันการผู้ใช้ ระบบจะแสดงข้อความ "ลบผู้ดูแลเรียบร้อยแล้ว" เพื่อเป็นการแจ้งว่าระบบได้ลบผู้ใช้ออกจากร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 แสดงข้อความ "ลบผู้ดูแลเรียบร้อยแล้ว"

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.