×
การลบรายการข้อกำหนดในรูปแบบภาษี

        ในกรณีที่คุณต้องการลบรายการข้อกำหนดในรูปแบบภาษีที่ได้สร้างไว้ ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ แล้วไปที่เมนู "ตั้งค่าขั้นสูง" เลือกเมนูย่อย "ภาษี" ระบบจะแสดงรายการภาษี (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 รายการภาษี
   

        จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการภาษี ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์ “กฏ” ด้านท้ายชื่อรูปแบบภาษีที่ต้องการลบรายการข้อกำหนดภาษีที่ต้องการ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การเข้าไปใช้งานกฏของภาษีที่ต้องการ
   

        คุณจะพบรายการข้อกำหนดภาษีที่อยู่ภายใต้รูปแบบภาษีที่คุณเลือกไว้ คุณสามารถทำเครื่องหมายด้านหน้าช่องสี่เหลี่ยมที่ของกฎเกณฑ์ที่ต้องการลบ และคลิกที่ “ลบ” (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ตัวอย่างขั้นตอนการลบข้อกำหนดภาษี
   

        คุณจะพบข้อความแจ้งเตือนถึงการลบกฎเกณฑ์ ในกรณีที่ต้องการลบกฎเกณฑ์ที่เลือกให้คุณคลิก “ตกลง” แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบกฎเกณฑ์ให้คลิกที่ “ยกเลิก” (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ข้อความแจ้งเตือน
   

        เมื่อคุณเลือกลบ ระบบจะทำการลบกฎเกณฑ์ดังกล่าวออกจากรูปแบบภาษี และแสดงข้อความแจ้งผลการลบกฎเกณฑ์ (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ผลลัพธ์การลบข้อกำหนดภาษี

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.