×
การลบรายการรูปแบบภาษี

        ในกรณีที่คุณไม่ต้องการรูปแบบภาษีใดที่ได้สร้างไว้ คุณสามารถลบออกจากหน้ารายการภาษีได้ เมื่อคุณอยู่ที่หน้ารายการภาษี ให้คุณทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารูปแบบภาษีที่ต้องการลบออกจากระบบ จากนั้นคลิกที่ “ลบ” (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ตัวอย่างขั้นตอนการลบรูปแบบภาษี
   

        ระบบจะมีการแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการลบรายการภาษีที่เลือก ในกรณีที่ต้องการลบรายการภาษีที่เลือกให้คุณคลิก “ตกลง” แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบกฎเกณฑ์ให้คลิกที่ “ยกเลิก” (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 ข้อความแจ้งเตือน
   

        เมื่อคุณเลือกลบ ระบบจะทำการลบกฎเกณฑ์ดังกล่าวออกจากรูปแบบภาษี และแสดงข้อความแจ้งผลการลบกฎเกณฑ์ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ผลลัพธ์การลบรูปแบบภาษี

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.