×
การลบสกุลเงิน

        ในกรณีที่คุณไม่ต้องการสกุลเงิน คุณสามารถลบสกุลเงินนั้นๆออกจากระบบร้านค้าออนไลน์ได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณเข้าไปที่เมนู "ตั้งค่าขั้นสูง" เลือกเมนูย่อย "สกุลเงิน" เพื่อไปยังหน้ารายการสกุลเงิน (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 รายการสกุลเงิน


        2. จากนั้นให้คุณทำเครื่องหมายที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการสกุลเงินที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิกที่ "ลบ" (หมายเลข 2) ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2 ลบสกุลเงิน


        3. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการลบรายการสกุลนั้น หากคุณต้องการลบ คลิก "ตกลง" หากคุณต้องการยกเลิกการลบ คลิก "ยกเลิก" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ยืนยันการลบสกุลเงิน


        4. รอจนกว่าระบบจะแสดงข้อความ "ลบค่าเงินเรียบร้อยแล้ว" เพื่อยืนยันการลบ (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 แสดงผลลัพธ์การลบสกุลเงิน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.