×
การลบสินค้า

        ในกรณีที่ต้องการลบสินค้าที่ไม่ต้องการ ให้ออกจากร้านค้าออนไลน์ของคุณสามารถทำได้ โดยขั้นตอนการลบสินค้ามี ดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ (ในกรณีที่คุณเข้าระบบหลังร้านมาใหม่ ต้องทำการระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านอีกครั้ง)
        2. จากนั้นให้คุณมาที่เมนู “สินค้า” เลือกเมนูย่อย “สินค้าทั้งหมด” ดังตัวอย่าง รูปที่ 1


รูปที่ 1 การเข้าสู่หน้ารายการสินค้า


        3. คุณจะเข้าสู่หน้ารายการสินค้า โดยระบบจะแสดงรายการสินค้าที่มีทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่2 หน้ารายการสินค้า


        4. เมื่อคุณต้องการลบสินค้า ให้คุณคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยม (หมายเลข 1) และคลิกที่ “ลบ” (หมายเลข 2) เพื่อเลือกสินค้าตัวอย่างที่มีทั้งหมด ดังตัวอย่างรูปที่ 3


รูปที่ 3 การลบสินค้า


        5. ระบบจะแสดงข้อความเตือนเพื่อให้คุณยืนยันความต้องการที่จะลบสินค้า ให้คุณคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ และในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบสินค้าให้เลือกคลิกที่ “ยกเลิก” ดังตัวอย่างรูปที่ 4


รูปที่ 4 ข้อความเตือนเพื่อให้คุณยืนยันความต้องการที่จะลบสินค้า


        6. รอจนระบบแสดงข้อความถึงผลการลบสินค้าเป็นที่เรียบร้อย และรายการสินค้านั้นจะหายไปจากหน้ารายการสินค้า ดังตัวอย่างรูปที่ 5

รูปที่ 5 ระบบแสดงข้อความถึงผลการลบสินค้าเป็นที่เรียบร้อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.