×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบสินค้า Flash Sale

การลบสินค้า Flash Sale

        ขั้นตอนการลบสินค้า Flash Sale สามารถทำได้ดังนี้
        ให้คุณเข้าไปที่การจัดการร้านค้าออนไลน์ และไปที่เมนู การตลาด > Flash Sale จะเจอกับรายการสินค้าที่กำการ Flash Sale อยู่ หากต้องการแก้ไขข้อมูลของสินค้า ให้คลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการสินค้าที่ต้องการ จากนั้นคลิก “ลบ”

         หมายเหตุ เมื่อระยะเวลาของการ Flash Sale หมดลง สินค้าเหล่านั้นจะหยุดการแสดงผลอัตโนมัติ แต่รายการสินค้ายังคงอยู่ในรายการ Flash Sale

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.