×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบหน้าเนื้อหา

การลบหน้าเนื้อหา

        ในกรณีที่เจ้าของร้านต้องการลบหน้าเนื้อหาที่มีอยู่ภายในร้านค้าออนไลน์ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. เมื่อเจ้าของร้านเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกไปที่เมนู "หน้าเนื้อหา" และเลือกเมนูย่อย "หน้าเนื้อหาทั้งหมด" (รูปที่ 12)


รูปที่ 12 เมนูเนื้อหาทั้งหมด


        2. จากนั้นระบบจะแสดงรายการหน้าเนื้อหาที่มีอยู่ภายในร้านค้าออนไลน์ ในกรณีเจ้าของร้านต้องการลบหน้าเนื้อหาที่ต้องการ ให้ทำการคลิกที่สัญลักษณ์ช่องสีเหลี่ยมที่อยู่ด้านหน้ารายการหน้าเนื้อหาที่ต้องการลบ ซึ่งจะมีเครื่องหมายถูกปรากฎขึ้นมา (หมายเลข 1) และคลิกที่ปุ่ม"ลบ" (รูปที่ 13)

รูปที่ 13 ลบหน้าเนื้อหา


        3. ภายหลังการคลิกลบ ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบหน้าเนื้อหา เพื่อให้เจ้าของร้านยืนยันการลบหน้าเนื้อหา หากเจ้าของร้านต้องการลบให้คลิกที่ “ตกลง” ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบให้คลิกเลือก “ยกเลิก” (รูปที่ 14)

รูปที่ 14 ข้อความแจ้งเตือนการลบหน้าเนื้อหา


        4. ในกรณีที่เจ้าของร้านเลือกคลิกตกลงเพื่อยืนยันการลบหน้าเนื้อหา ระบบจะแสดงข้อความ "ลบเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว" เพื่อเป็นการแจ้งว่าระบบได้ลบหน้าเนื้อหาออกจากร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว (รูปที่ 15)


รูปที่ 15 แสดงข้อความ "ลบเนื้อหาเรียบร้อยแล้ว"

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.