×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบหมวดหมู่ข่าวสาร

การลบหมวดหมู่ข่าวสาร

กรณีที่คุณต้องการแก้ไขหมวดหมู่ของข่าวสารและประกาศ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. หลังจากที่คุณเข้ามาที่หน้ารายการหมวดหมู่ข่าวสารเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมที่ด้านหน้ารายการหมวดหมู่ที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิก"ลบ" (หมายเลข 2) รูปที่ 1


รูปที่ 1 ลบรายการหมวดหมู่ข่าวสาร
   

        2. ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบหมวดหมู่ข่าวสาร ในกรณีที่คุณยืนยันการลบหมวดหมู่ข่าวสาร ให้คลิก “ตกลง” แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบหมวดหมู่ข่าวสาร ให้คลิก “ยกเลิก” (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ยืนยันการลบหมวดหมู่ข่าวสาร
   

        3. ในกรณีที่คุณคลิก "ตกลง" ระบบจะดำเนินการลบหมวดหมู่ของข่าวสาร และแสดงข้อความแจ้งผลการลบ และหมวดหมู่ข่าวสารนั้นจะหายไปจากรายการหมวดหมู่ของข่าวสาร (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ข้อความแจ้งผลการลบหมวดหมู่ข่าวสาร

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.