×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบเนื้อหาข่าวสาร

การลบเนื้อหาข่าวสาร

กรณีที่คุณต้องการแก้ไขหมวดหมู่ของข่าวสารและประกาศ คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้

        1. หลังจากที่คุณเข้ามาที่หน้ารายการข่าวสารเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมที่ด้านหน้ารายการข่าวสารที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิก"ลบ" (หมายเลข 2) (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 ลบรายการข่าวสาร
   

        2. ระบบจะแสดงข้อความเตือนถึงการลบเนื้อหาข่าวสาร ในกรณีที่คุณยืนยันการลบเนื้อหาข่าวสาร ให้คลิก “ตกลง” แต่ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบเนื้อหาข่าวสาร ให้คลิก “ยกเลิก” (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ยืนยันการลบเนื้อหาข่าวสาร
   

        3. ในกรณีที่คุณคลิก "ตกลง" ระบบจะดำเนินการลบเนื้อหาข่าวสาร และแสดงข้อความแจ้งผลการลบ และเนื้อหาข่าวสารนั้นจะหายไปจากรายการข่าวสาร (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ข้อความแจ้งผลการลบเนื้อหาข่าวสาร

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.