×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบแบรนด์สินค้า

การลบแบรนด์สินค้า

        ในกรณีที่ต้องการลบแบรนด์สินค้าที่ไม่ต้องการ คุณสามารถลบแบรนด์สินค้าออกจากรายการแบรนด์ได้ โดยทำตามขั้นตอนการลบแบรนด์สินค้ามีดังนี้
        1. ให้คุณไปยังหน้า "รายการแบรนด์" จากนั้นให้คุณทำเครื่องหมายที่ช่องสีเหลี่ยมด้านหน้าของรายการแบรนด์สินค้าที่ต้องการลบ (หมายเลข 1) และคลิกที่ "ลบ" (หมายเลข 2) (รูปที่ 14)


รูปที่ 14 ลบแบรนด์


        2. ระบบจะแสดงข้อความเตือนเพื่อให้คุณยืนยันความต้องการที่จะลบแบรนด์สินค้า ให้คุณคลิก “ตกลง” เพื่อยืนยันการลบ และในกรณีที่ต้องการยกเลิกการลบแบรนด์สินค้าให้เลือกคลิกที่ “ยกเลิก” (รูปที่ 15)


รูปที่ 15 ยืนยันความต้องการที่จะลบแบรนด์สินค้า


        3. รอจนระบบแสดงข้อความถึงผลการลบแบรนด์สินค้าเป็นที่เรียบร้อย และรายการแบรนด์สินค้านั้นจะหายไปจากหน้ารายการแบรนด์ (รูปที่ 16)

รูปที่ 16 ระบบแสดงข้อความถึงผลการลบแบรนด์เป็นที่เรียบร้อย

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.