×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบโซเชียลออเดอร์

การลบโซเชียลออเดอร์

        หากเจ้าของร้านต้องการลบรายการโซเชียลออเดอร์ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. หลังจากที่เข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อย ให้ไปที่เมนู "ออเดอร์" และเลือกเมนูย่อย "โซเชียลออเดอร์" (รูปที่ 1)
 

รูปที่ 1 โซเชียลออเดอร์

        2. ระบบจะแสดงรายการโซเชียลออเดอร์ ที่เจ้าของร้านได้ทำการเพิ่มเอาไว้ (รูปที่ 2)

 

รูปที่ 2 รายการโซเชียลออเดอร์

        3. ให้เจ้าของร้านคลิกที่ช่องสีเหลี่ยมด้านหน้ารายการโซเชียลออเดอร์ที่ต้องการลบ (หมายเลข1) จากนั้นคลิก "ลบ" (หมายเลข2) (รูปที่ 3)

 

รูปที่ 3 ลบรายการโซเชียลออเดอร์

        4. ระบบจะแสดงกล่องข้อความ "คุณต้องการลบโซเชียลออเดอร์ที่เลือกนี้?" เพื่อให้คุณทำการยืนยันการลบ หากต้องการให้เลือก "ตกลง" หากไม่ต้องการลบให้เลือก "ยกเลิก" (รูปที่ 4)

 

รูปที่ 4 ยืนยันการลบโซเชียลออเดอร์

        5. หากคุณเลือกตกลง ระบบจะแสดงข้อความ "ลบรายการที่เลือกเรียบร้อยแล้ว" (รูปที่ 5)

 

รูปที่ 5 ลบรายการที่เลือกเรียบร้อยแล้วร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.