×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การลบ Ads โฆษณา

การลบ Ads โฆษณา

        ในกรณีที่เจ้าของร้านต้องการลบ Ads โฆษณา ออกจากหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. หลังจากที่เจ้าของร้านเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้เข้าไปยังเมนู "ปรับแต่งร้านค้า" และเลือกเมนูย่อย "Ads โฆษณา" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนู Ads โฆษณา


        2. ระบบจะแสดงรายการ Ads โฆษณา ที่มีอยู่ภายในร้านค้าออนไลน์ ในกรณีที่ต้องการลบ Ads โฆษณารายการใด ให้ทำการคลิกที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านหน้ารายการนั้นๆ (หลายเลข1) และคลิกที่ปุ่ม "ลบแบนเนอร์" (หมายเลข2) (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ลบรูป Ads โฆษณา


        3. ระบบจะแสดงกล่องข้อความ "คุณต้องการลบ Ads โฆษณาที่เลือกนี้?" เพื่อให้ยืนยันการลบ หากต้องการลบให้คลิก "ตกลง" ถ้าไม่ต้องการลบให้คลิก "ยกเลิก" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แจ้งเตือนการลบ Ads โฆษณา


        4. จากนั้นระบบจะแสดงข้อความ "ลบ Ads โฆษณาเรียบร้อยแล้ว" (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 แสดงข้อความ "ลบ Ads โฆษณาเรียบร้อยแล้ว"

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.