×
การลบ Sale Page

       การลบเนื้อหาภายใน Sale Page เจ้าของร้านสามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
       1.เมื่อเจ้าของร้านค้าออนไลน์เข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้ไปยังเมนู “การตลาด” และเลือกเมนูย่อย “Sale Page” (รูปที่ 5.1)

รูปที่ 5.1 เมนูย่อย Sale Page

      2.ระบบจะแสดงหน้ารายการ Sale Page ที่อยู่ภายในร้านค้าออนไลน์ หากต้องการลบรายชื่อ Sale Page ให้เจ้าของร้านคลิกเลือกรายการ Sale Page และคลิก “ลบ” (รูปที่ 5.2)

รูปที่ 5.2 การลบรายการ Sale Page

       3. ระบบจะแสดงกล่องข้อความยืนยันการลบ Sale Page หากต้องการลบให้คลิก “ตกลง” ดังรูปที่ 5.3

รูปที่ 5.3 ยืนยันการลบ Sale Page

       4. ระบบจะแสดงข้อความ “ลบรายการที่เลือกเรียบร้อยแล้ว” (รูปที่ 5.4)

รูปที่ 5.4 แสดงข้อความ “ลบ Sale Page เรียบร้อยแล้ว”
 

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.