×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การสมัครใช้งาน Google Search Console

การสมัครใช้งาน Google Search Console

          คุณสามารถเริ่มต้นใช้งาน Google Search Console ได้ โดยการเตรียมข้อมูลอีเมล (แนะนำให้เป็นอีเมลจากผู้ให้บริการ Gmail) และรหัสผ่าน ที่ใช้ในการเข้าสู่ระบบอีเมลดังกล่าว และไปยังหน้าเว็บไซต์ Google Search Console และดำเนินการดังนี้

          1. เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Google Search Console คลิ๊กที่ปุ่ม "เริ่มใช้งาน" (รูปที่ 1) คุณจะพบหน้าลงชื่อเข้าใช้งาน โดยระบุชื่ออีเมล ที่ต้องการสมัครเข้าใช้งาน และทำการระบุรหัสผ่าน จากนั้นคลิกถัดไป

รูปที่ 1 หน้าเข้าสู่การใช้งาน Google Search Console

          2. ในการเริ่มต้นใช้งาน คุณต้องทำการระบุชื่อเว็บไซต์ ที่ต้องการติดตั้ง Search Console ที่พื้นที่เว็บไซต์ และคลิกที่ “ดำเนินการต่อ” (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 หน้าเริ่มต้นการใช้งาน Google Search Console

          3. จากนั้นระบบจะแสดงหน้าข้อมูลการยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ ในการยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ที่เป็นระบบจากทางตะกร้าออนไลน์สำหรับการใช้งาน Google Search Console ทางทีมงานแนะนำให้คุณเลือก “วิธีการยืนยันแบบอื่นๆ” และคลิกที่ “แท็ก HTML” ดังตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 หน้าการแสดงวิธียืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์

      

           4. จากนั้นทำการคัดลอกแท็ก HTML และนำไปติดตั้งที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ (ภายในหัวข้อการติดตั้ง Google Search Console)

         

       5. ภายหลังการติดตั้ง Google Search Console ที่เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์เสร็จเรียบร้อย ให้คุณกลับมาที่ Google Search Console และคลิกที่ “ยืนยัน”

       6. หากการยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์สำเร็จ ภายหลังการคลิกยืนยัน Google Search Console จะแสดงข้อความยืนยันการแสดงความเป็นเจ้าของเว็บไซต์สำเร็จ ดังตัวอย่างรูปที่ 5

          7. ให้คุณคลิก “ไปที่พร็อพเพอร์ตี้” เพื่อเริ่มต้นเข้าสู่การใช้งาน Google Search Console

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.