×
การสร้างรหัสพิกเซล

          ในกรณีที่คุณทำการลงโฆษณากับ Facebook และต้องการใช้งานพิกเซล คุณต้องทำการสร้างข้อมูลพิกเซลเพื่อใช้งาน โดยการได้มาซึ่งพิกเซลมีได้ 2 แบบดังนี้

          1. สร้างพิกเซลในขั้นตอนการลงโฆษณากับ Facebook ดังตัวอย่างรูปที่ 1 

 

 

หรือ 

          2.สร้างพิกเซลในพื้นที่ตัวจัดการโฆษณา โดยเข้าไปที่ https://business.facebook.com/ และกด "เข้าสู่ระบบ" เพื่อทำการ Log in ดังรูปตัวอย่างที่ 2

 

หลังจากนั้นเลือกเมนู "ตัวจัดการธุรกิจ" และเลือกที่เมนูย่อย "การตั้งค่าธุรกิจ"

         

กดเลือก ที่มาของข้อมูล > พิกเซล

 

กด "เพิ่ม" ตรงพิกเซลดังรูป

 

 

     หลังจากนั้น Facebook จะให้คุณกรอกชื่อสำหรับพิกเซลของคุณ คุณมีพิกเซลได้เพียง 1 รายการต่อบัญชีผู้ใช้โฆษณา 1 บัญชี ดังนั้นในการตั้งชื่อพิกเซลให้เลือกชื่อที่สื่อถึงธุรกิจของคุณ หรือชื่อที่คุณเข้าใจได้ง่าย

 

จะมีหน้าต่างขึ้นมา ให้กดเลือก ตั้งค่าพิกเซลตอนนี้

 

จากนั้น Facebook จะแจ้งให้ทราบว่า การทำงานของพิกเซลจะเริ่มต้นได้ ต้องมีการนำโค้ดพิกเซลจาก Facebook ไปติดตั้งที่เว็บไซต์ของคุณ ดังรูปที่ 

 

        ในหัวข้อ ติดตั้งโค้ดพื้นฐานบนเว็บไซต์ ให้คัดลอกโค้ด โดยโค้ดที่คัดลอก คุณไม่ต้องทำการดัดแปลงหรือแก้ไขใดๆ 

        นำโค้ดที่คัดลอกไว้ มาวางลงในช่องโค้ดพื้นฐาน ที่ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ เมนู การตลาด > Facebook > Facebook Pixel ที่ระบบหลังบ้านของเว็บไซต์ 

จากนั้นกลับไปกด "ทำต่อ" Facebook Pixel ก็จะเริ่มเก็บพฤติกรรมของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ทันที ดังรูปที่ 6

 

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.