×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การสร้างสินค้า Flash Sale

การสร้างสินค้า Flash Sale

        Flash Sale เป็นเครื่องมือในการทำการตลาดอย่างหนึ่งที่ใช้เพื่อกระตุ้นการขาย โดยทำการลดราคาสินค้าในช่วงเวลาที่คุณต้องการได้ ซึ่งการใช้งาน Flash Sale นี้ ช่วยแก้ปัญหาเรื่องสินค้าล้นสต๊อกได้ กระตุ้นให้ยอดขายเพิ่มขึ้นได้อย่างรวดเร็ว

        โดยขั้นตอนการสร้างสินค้า Flash Sale สามารถทำได้ดังนี้
1.เข้าไปที่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์แล้ว คลิกไปที่เมนู การตลาด > Flash Sale

2. จากนั้นคลิก “เพิ่ม” เพื่อสร้างรายการสินค้า Flash Sale

3. ระบุรายละเอียดของสินค้าที่ต้องการดังนี้

                            หมวดสินค้า : ระบุหมวดของสินค้าที่ต้องการ
                            สินค้า : เลือกสินค้าที่ต้องการ โดยเมื่อเงื่อยไขว่าสินค้านั้นจะต้องเป็นสินค้าที่ไม่มีตัวเลือกของสินค้า จากนั้นระบบจะแสดงราคาสินค้า ซึ่งเป็นราคาก่อนลดที่เจ้าของร้านกำหนดไว้ที่สินค้า
                             ราคาดีล : ราคาที่ต้องการขายในการ Flash Sale
                             วัน/เวลา : กำหนดช่วงวันและเวลาที่ต้องการขายสินค้าในราคา Flash Sale นี้

4. เมื่อทำการเพิ่มสินค้า Flash Sale แล้ว สินค้าจะไปแสดงผลอยู่ที่หน้าหลักของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

         หมายเหตุ การแสดงรายการสินค้า Flash Sale บนหน้าเว็บไซต์ จะเป็นสินค้าที่อยู่ในช่วงเวลาปัจจุบันเท่านั้น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.