×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การสร้างหน้าเนื้อหาใหม่

        ภายในระบบร้านค้าออนไลน์ของตะกร้าออนไลน์ เจ้าของร้านสามารถเพิ่มหน้าเนื้อหาหรือหน้าเว็บเพจใหม่ที่แสดงผลในหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ได้ ซึ่งภายในหน้าเนื้อหาที่เจ้าของร้านได้ทำการสร้างขึ้นมานั้น สามารถกำหนดข้อมูลที่เราต้องการนำเสนอให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้งานร้านค้าออนไลน์ของเราได้ นอกเหนือจากหน้าเนื้อหาที่ระบบกำหนดไว้ เช่น หน้าเนื้อหาแสดงขั้นตอนการแจ้งชำระเงิน ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะของสินค้า เป็นต้น โดยการจัดการหน้าเนื้อหาคุณสามารถจัดการได้เบื้องต้นดังนี้   
        - การสร้างหน้าเนื้อหา   
        - การแก้ไขหน้าเนื้อหา   
        - การลบหน้าเนื้อหา
        - การนำหน้าเนื้อหาไปใช้งานในหน้าร้านค้าออนไลน์

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.