×
การสร้างโปรโมชั่นเป็นเซ็ทถูกกว่า

        ในการใช้งานโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าจะเป็นการจัดกลุ่มสินค้าที่ขายอยู่ตามปรกติมาจับคู่เพื่อขายในราคาพิเศษ เป็นการกระตุ้นยอดขายดึงดูดให้ลูกค้าสนใจซื้อสินค้าที่มากขึ้น ก่อนการสร้างโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องมีการเตรียมสินค้าที่ต้องการให้ลูกค้าสามารถซื้อแบบจับคู่กันแล้วจ่ายค่าสินค้าในราคาที่ถูกลง เพิ่มไปในรายการสินค้าที่ร้านค้าออนไลน์ให้เรียบร้อยเสียก่อน จากนั้นจึงเข้าสู่การจัดกลุ่มสินค้าเพื่อนำมาจัดเป็นเซ็ทโปรโมชั่น ซึ่งการทำโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทจะต้องเริ่มจากกลุ่มสินค้าย่อย และนำมารวมกันในโปรโมชั่นหลัก

        เพื่อให้เข้าใจกระบวนการทำงานจะขอยกตัวอย่างในการสร้างโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าดังนี้ ในกรณีที่คุณต้องการจัดโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าโดยให้ลูกค้าซื้อเสื้อ และกางเกงยีนส์คู่กัน จึงจะได้ราคาพิเศษ ซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าจะมีเสื้อแบบใดที่ขายอยู่ในร้านค้าคุณบ้างที่จะเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้เลือกซื้อ ในที่นี้จะยกตัวอย่างเป็นสินค้าเสื้อคอจีนผ้านิ่ม (ปรกติราคา 500 บาท) หรือเสื้อไหมพรมแขนกุด (ปรกติราคา 450 บาท)  พร้อมการซื้อกางเกงยีนส์ (ปรกติราคา 880 บาท) ก็จะขายในราคา 1200 บาท คุณจะต้องสร้างกลุ่มย่อยโปรโมชั่น 2 กลุ่ม คือกลุ่มของเสื้อ และกลุ่มของกางเกงยีนส์  และนำ 2 กลุ่มนี้มาจับคู่กันในโปรโมชั่นหลัก เพื่อขายในราคา 1,200 บาท

        ดังนั้นขั้นตอนการอธิบายการสร้างโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่าจะเริ่มจาก

                - การจัดการกลุ่มย่อยโปรโมชั่น (กลุ่มย่อยโปรโมชั่น คือ กลุ่มของเสื้อ และกลุ่มของกางเกงยีนส์)

                - การจัดการโปรโมชั่น (โปรโมชั่น คือ พื้นที่การรวมกลุ่มเสื้อ และกลุ่มกางเกงยีนส์ เพื่อคิดราคาพิเศษ)

        การเข้าสู่พื้นที่การจัดการโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า โดยคุณเข้ามาสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ ให้คลิกเลือกเมนู “การตลาด” และเมนูย่อย “โปรโมชั่น” ดังรูปที่ 1

 

รูปที่ 2 การใช้งานเมนูโปรโมชั่น


        จากนั้นคุณจะพบพื้นที่ “รายการโปรโมชั่น” ดังรูปที่ 3 ที่พร้อมให้คุณสร้างโปรโมชั่นซื้อเป็นเซ็ทถูกกว่า

รูปที่ 3 พื้นที่รายการโปรโมชั่น


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.