×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การสร้างใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (V.3.1.0)

การสร้างใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ (V.3.1.0)

     ระบบมีการสร้างใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ รองรับให้ทางคุณสามารถพิมพ์ส่งให้ลูกค้าที่ต้องการใบกำกับภาษีได้ โดยที่ไม่ต้องจัดทำเอง ขั้นตอนการใช้งานสามารถทำได้ดังต่อไปนี้

     แดชบอร์ด > คลิกที่ไอคอนรูปจดหมายสำหรับรายการที่ต้องการพิมพ์ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ ตามลำดับ (รูปที่ 1)

     หมายเหตุ สามารถเลือกได้ครั้งละ 1 รายการเท่านั้น

รูปที่ 1 การสร้างใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

     หลังจากนั้นเลือก “ใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ” เพื่อพิมพ์ใบกำกับภาษี (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 การพิมพ์ใบกำกับภาษี

     ระบบจะแสดงใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบเป็น .pdf ซึ่งคุณสามารถสั่งพิมพ์ได้ทันที (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แสดงใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.