×
การสร้างใบที่อยู่จัดส่ง (Ship Label)

        โดยระบบมีการสร้างใบจัดส่งสินค้า (ใบที่อยู่จัดส่ง) รองรับให้ทางคุณสามารถใช้เพื่อติดที่กล่องพัสดุส่งให้ลูกค้าได้ โดยที่ไม่ต้องจัดทำเอง

        ในการใช้งานให้คุณมาที่ออเดอร์ที่ต้องการสร้างใบจัดส่งสินค้า และทำการคลิกที่ “แก้ไขออเดอร์” คุณจะพบหน้าแก้ไขออเดอร์ ที่มีรายละเอียดของการสั่งสินค้า จากนั้นให้คุณคลิกที่ “ใบที่อยู่จัดส่ง” ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การสร้างใบที่อยู่จัดส่ง

        คุณจะพบตัวอย่างของที่อยู่ใบจัดส่ง ซึ่งคุณสามารถสั่งพิมพ์ เพื่อนำไปใช้งานเป็นใบปะหน้าในพัสดุได้ทันที ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงใบที่อยู่จัดส่ง

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.