×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การสร้าง Sale Page

การสร้าง Sale Page

         ที่เมนู SALE PAGE > Sale Page ทั้งหมด กดปุ่ม “เพิ่ม” และทำการตั้งชื่อ Sale Page ที่ต้องการและกดปุ่ม “ตกลง”

 

Sale Page ดังกล่าวจะเข้ามาอยู่ในหน้า List รายการตามภาพด้านล่าง หลังจากนั้นสามารถทำการปรับแต่งหน้า Sale Page ที่สร้างขึ้นได้ โดยการกดปุ่ม "ปรับแต่งดีไซต์"

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.