×
การสร้าง Sale Page

        ในการสร้าง Sale Page นั้น เจ้าของร้านสามารถสร้าง Sale Page ได้มากกว่า 1 รายการ เพื่อใช้ในการโฆษณา หรือประชาสัมพันธ์เฉพาะข้อมูลที่ต้องการ โดยขั้นตอนการสร้าง Sale Page สามารถทำได้ดังนี้
        เมื่อเจ้าของร้านค้าออนไลน์ทำการเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คลิกไปยังเมนู “การตลาด” และเลือกเมนูย่อย “Sale Page” (รูปที่ 1.1)

รูปที่ 1.1 เมนู Sale Page
 

        จากนั้นระบบจะแสดงหน้ารายการ Sale Page ที่มีอยู่ภายในร้านค้าออนไลน์ ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่ม” เพื่อเพิ่มหน้า Sale Page (รูปที่ 1.2)

รูปที่ 1.2 เพิ่มหน้า Sale Page

 

        ระบุชื่อ Sale Page ที่ต้องการ แนะนำว่าควรตั้งชื่อให้สื่อความหมายกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอภายใน Sale Page จากนั้นเลือก “ตกลง” (รูปที่ 1.3)

รูปที่ 1.3 ตั้งชื่อ Sale Page

 

        ระบบจะแสดงรายการ Sale Page ที่เจ้าของร้านได้ทำการสร้าง ซึ่งจะแสดงผลดังรูปที่ 1.4 

รูปที่ 1.4 รายการ Sale Page

 

        โดยมีรายละเอียดในหน้ารายการ Sale Page ดังนี้
                ID : ลำดับของรายการ Sale Page ที่สร้างในร้านค้าออนไลน์
                ชื่อ : ชื่อของหน้า Sale Page
                คัดลอกลิงก์ : ลิงก์ของหน้า Sale Page ที่เจ้าของร้านสามารถนำลิงก์ไปใช้ในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ได้ โดยการคลิกที่สัญลักษณ์คัดลอกลิงก์ จะมีลิงก์แสดงขึ้นมา
                ปรับแต่งดีไซน์ : พื้นที่แก้ไขเนื้อหาภายใน Sale Page ซึ่งจะเห็นมุมมองของหน้า Sale page ด้วย
                เปิดการใช้งาน? : แจ้งสถานะการใช้งานของ Sale Page        
                แก้ไข : ปุ่มแก้ไขสถานะเปิด-ปิดการใช้งาน Sale Page และแก้ไขชื่อรายการ Sale Page

 

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2023
Vevo Systems Co., Ltd.