×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การสั่งซื้อสินค้าของตัวแทน Dropship

การสั่งซื้อสินค้าของตัวแทน Dropship

        เมื่อตัวแทน Dropship ได้รับออเดอร์จากลูกค้าของตนเองเรียบร้อยแล้ว     ตัวแทน Dropship จะต้องมาสั่งซื้อสินค้าจากเว็บไซต์ที่ตนเองสมัครเป็น Dropship ในเบื้องต้นถ้าตัวแทน Dropship เข้ามาที่หน้าร้านค้าออนไลน์ โดยไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ ตัวแทน Dropship จะเห็นราคาสินค้า เป็นราคาขายปลีกเหมือนกับลูกค้าทั่วไป (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 แสดงผลราคาสินค้าขายปลีก
   

        เพราะฉะนั้นการที่ตัวแทน Dropship จะสามารถเห็นราคาสินค้า ที่เป็นราคาสำหรับ Dropship ตามที่เจ้าของร้านค้าได้ตั้งค่าเอาไว้ได้ ตัวแทน Dropship จะต้องลงชื่อเข้าสู่ระบบเสียก่อน โดยการคลิกคำว่า "เข้าสู่ระบบ" ด้านบนโลโก้ร้านค้าออนไลน์ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 เข้าสู่ระบบ
   

        จากนั้นตัวแทน Dropship จะต้องกรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน เพื่อทำการเข้าสู่ระบบร้านค้าออนไลน์ (รูปที่ 3)
        หมายเหตุ ในกรณีที่คุณมีสิทธิ์สั่งซื้อสินค้าในนามลูกค้าทั่วไปและในนามตัวแทน Dropship การเข้าสู่ระบบ Dropship จะต้องระมัดระวังการระบุชื่อผู้ใช้ ว่าเป็นชื่อผู้ใช้ในแบบตัวแทน Dropship หรือไม่


รูปที่ 3 เข้าสู่ระบบสำหรับสมาชิก
   

        เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้วตัวแทน Dropship จะเห็นราคาสินค้าตามที่เจ้าของร้านกำหนดไว้ (รูปที่ 4) และสามารถทำการสั่งซื้อได้ตามปรกติ

รูปที่ 4 การแสดงผลราคา Dropship
   

        ซึ่งขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของตัวแทน Dropship สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามปรกติ เหมือนกับลูกค้าทั่วไป แต่เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงิน ที่ขั้นที่ 2 คือ “ที่อยู่” ให้ระบุชื่อและที่อยู่ของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับตัวแทน Dropship (รูปที่ 5) แทน

รูปที่ 5 ข้อมูลที่อยู่จัดส่ง
   

        จากนั้นให้ดำเนินการตามขั้นตอนสั่งซื้อในลำดับถัดไป จนกระทั่งยืนยันคำสั่งซื้อ เมื่อเจ้าของร้านได้รับออเดอร์จากตัวแทน Dropship และมาดำเนินการจัดการออเดอร์ เจ้าของร้านสามารถใช้ใบจัดส่งที่ระบบมีให้ โดยใบที่อยู่จัดส่ง จะแสดงชื่อที่อยู่ของตัวแทน Dropship เป็นผู้จัดส่งให้กับลูกค้าเอง ส่วนชื่อผู้รับคือชื่อที่อยู่ของลูกค้าที่สั่งซื้อสินค้ากับตัวแทน Dropship (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ใบที่อยู่จัดส่ง
   

        ดังนั้นตัวแทน Dropship ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้ามากี่รายการ ก็สามารถเข้ามาสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์เจ้าของร้านได้ตามต้องการ


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.