×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การส่งสินค้าดิจิทัล

การส่งสินค้าดิจิทัล

        เมื่อลูกค้ามีการสั่งซื้อสินค้าดิจิทัลผ่านหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (เหมือนการเลือกซื้อสินค้าทั่วไป) และทำการชำระค่าสินค้า มีการแจ้งเข้ามาที่ร้านค้าเป็นที่เรียบร้อย เจ้าของร้านสามารถส่งลิงก์ของสินค้าดิจิทัลให้ลูกค้าเพื่อดาวน์โหลดสินค้าได้นั้น เจ้าของร้านต้องแก้ไขสถานะการชำระเงินของออเดอร์การสั่งซื้อสินค้านั้นๆให้เรียบร้อยเสียก่อน ซึ่งคุณสามารถทำได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "ออเดอร์"  (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูออเดอร์


        2. คุณจะพบรายการออเดอร์ทั้งหมดในร้านค้าออนไลน์ของคุณ ให้คุณค้นหารายการออเดอร์ที่คุณต้องการส่งลิงก์ดาวน์โหลด คลิกสัญลักษณ์ "แก้ไข" ท้ายรายการออเดอร์นั้นๆ ดังตัวอย่างรูปที่ 2


รูปที่ 2 การแก้ไขรายการออเดอร์ที่ต้องการ


        3. ระบบจะแสดงรายละเอียดของออเดอร์นั้น ให้คุณคลิก "แก้ไขออเดอร์" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ตัวอย่างการแก้ไขออเดอร์ที่ต้องการ


        4. ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่าง จนเจอพื้นที่ สถานะการชำระเงิน ให้คุณคลิกที่ช่อง "ชำระเงินแล้ว?" (รูปที่ 4) จากนั้นเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด แล้วคลิก "บันทึกออเดอร์"


รูปที่ 4 การเปลี่ยนสถานะชำระเงินค่าสินค้า


        5.  ระบบจะแสดงข้อความ "บันทึกออเดอร์เรียบร้อยแล้ว" จากนั้นให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างเล็กน้อย คุณจะพบปุ่ม "ส่งลิงก์ดาวน์โหลด" ให้คุณคลิก "ส่งลิงก์ดาวน์โหลด" เพื่อส่งลิงก์ให้ลูกค้าดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัลของคุณ (รูปที่ 5)


รูปที่ 6 การส่งลิงค์สินค้าดิจิทัลเพื่อการดาวน์โหลด


        6. ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนถึงการส่งลิงก์ให้ลูกค้า ในกรณีที่คุณต้องการส่งลิงก์ดาวน์โหลดให้ลูกค้า ให้คุณคลิก "OK" หรือถ้าคุณต้องการยกเลิกการส่งลิงก์ดาวน์โหลด คลิก "ยกเลิก" ดังตัวอย่างรูปที่ 7


รูปที่ 7 การยืนยันการส่งลิงค์ดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัลให้ลูกค้า


        7. ลูกค้าจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดผ่านทางอีเมล์ ลูกค้าสามารถดาวน์โหลดสินค้าจากการคลิกที่ลิงก์ดาวน์โหลดผ่านลิงค์ได้ทันที (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 ตัวอย่างเนื้อหาอีเมล์ในการแจ้งลิงค์การดาวน์โหลดสินค้าดิจิทัล

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.