×
การส่งหมายเลขพัสดุ

        ในการระบุหมายเลขพัสดุผ่านการแก้ไขสถานะออเดอร์ ลูกค้าสามารถรับทราบข้อมูลพัสดุได้ 2 ทาง คือลูกค้ากลับมาที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ เพื่อดูประวัติออเดอร์ ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การดูหมายเลขพัสดุจากหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์


        หรือในกรณีที่คุณต้องการส่งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้ารับทราบผ่านอีเมลที่ลูกค้าระบุไว้ สามารถทำได้ด้วยการคลิกที่ “ส่งหมายเลขพัสดุ” ที่อยู่ในการแก้ไขออเดอร์ ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 2

รูปที่ 2 การส่งหมายเลขพัสดุให้ลูกค้าผ่านอีเมลที่ลูกค้าระบุไว้

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.