×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเก็บประวัติการชำระเงินแบบเต็มจำนวน

การเก็บประวัติการชำระเงินแบบเต็มจำนวน

        ภายหลังการชำระเงินค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทน Affiliate ทางเจ้าของร้านจำเป็นต้องกลับมาบันทึกข้อมูลการชำระเงินผ่านระบบ เพื่อให้ระบบคำนวณยอดเงินคงเหลือ และใช้เป็นการบันทึกประวัติการชำระเงิน โดยทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถดำเนินการได้ดังนี้
        1. เมื่อเจ้าของร้านค้าออนไลน์เข้าใช้งานเมนู “จัดการการเงิน” และทำการเลือกระยะเวลาที่ต้องการชำระค่าคอมมิชชั่น จนพบตัวแทน Affiliate ที่ต้องการเก็บประวัติ ให้คุณคลิกที่ "ดู/แก้ไข" ที่คอลัมน์ “คอมมิชชั่น” ของตัวแทน Affiliate ที่ต้องการบันทึกข้อมูล เพื่อที่จะเข้าถึงรายละเอียดของค่าคอมมิชชั่น ในหน้ารายการค่าคอมมิชชั่น (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 การดู/แก้ไข ค่าคอมมิชชั่น
   

        2. ระบบจะแสดงหน้ารายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate ที่เลือก โดยบอกข้อมูลออเดอร์ที่ทำให้เกิดค่าคอมมิชชั่น (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 รายการค่าคอมมิชชั่น
   

        3. ในกรณีที่เจ้าของร้านค้าออนไลน์ได้ทำการจ่ายค่าคอมมิชชั่นดังกล่าวเต็มจำนวน (ในช่องทางที่คุณได้ตกลงกับตัวแทน Affiliate) เจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถทำเครื่องหมายถูกด้านหน้ารายการออเดอร์ที่มีการชำระค่าคอมมิชชั่นให้กับตัวแทน Affiliate จากนั้นคลิก "ชำระเงินแล้ว" (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 แก้ไขสถานะชำระค่าคอมมิชชั่น
   

        4. หลังจากนั้นระบบจะแสดงหน้า “เพิ่มการเงินของ Affiliate” (รูปที่ 4) โดยจะมีข้อมูลให้เจ้าของร้านค้ากรอกรายละเอียด ดังต่อไปนี้

รูปที่ 4 รายละเอียดการเพิ่มการเงินของ Affiliate
   

                - ออเดอร์ ID : แสดงถึง ID ของค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่รวมอยู่ใน payment นี้
                - จำนวนเงิน : แสดงถึงยอดรวมค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ต้องชำระ
                - วันที่ : เป็นวันที่ที่เจ้าของร้านค้าทำการชำระเงินให้กับตัวแทน Affiliate
                - โน๊ต (สำหรับพ่อค้า) :  เพื่อใช้เป็นบันทึกสำหรับเจ้าของร้านเท่านั้น โน๊ตนี้จะไม่ถูกแสดงให้ตัวแทน Affiliate เห็น
        5. จากนั้นคลิกปุ่ม "เพิ่มบันทึกการเงิน" เพื่อเป็นการสร้างประวัติการชำระค่าคอมมิชชั่นสำหรับตัวแทน Affiliate เมื่อทำการเพิ่มบันทึกการเงินแล้ว ตรงคอลัมน์ "ชำระค่าคอมมิชชั่น?" จะเปลี่ยนค่าเป็น "ชำระเงินแล้ว"
        6. ยอดค่าคอมมิชชั่นคงเหลือ จะเป็นค่าคอมมิชชั่นที่ทำการลบค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับการบันทึกว่าชำระแล้ว
        ***หมายเหตุ  การเพิ่มรายการการเงินของ Affiliate นี้เป็นเพียงการบันทึกข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงการดำเนินการ ระบบไม่ได้ทำการโอนเงินไปสู้ตัวแทน Affiliate การโอนเงินไปให้ตัวแทน Affiliate เป็นหน้าที่ของเจ้าของร้านค้าเป็นผู้ดำเนินการเอง


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.