×
หน้าหลัก>คู่มือการใช้งานสำหรับเวอร์ชั่น 2.0 และ 2.1>สำหรับการใช้งานเบื้องต้น>การเข้าใช้งานร้านค้าออนไลน์>การเข้าใช้งานส่วนของการแสดงผลร้านค้าออนไลน์ (หน้าร้านค้าออนไลน์)
การเข้าใช้งานส่วนของการแสดงผลร้านค้าออนไลน์ (หน้าร้านค้าออนไลน์)

        กรณีที่ต้องการเข้าดูการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ (ส่วนที่ลูกค้าจะเข้าชมสินค้าของร้านค้าของคุณ) สามารถเข้าใช้งานได้ 2 ทางดังนี้
        1. เข้าใช้งานที่เว็บเบราเซอร์ที่ต้องการ และพิมพ์ URL ด้วยรูปแบบ “http://ชื่อร้านค้า.com หรือ http://ชื่อร้านค้า.takraonline.com/” โดยลูกค้าจะใช้ URL ดังกล่าวเพื่อเข้าเยี่ยมชม และสั่งสินค้าภายในร้านค้าของคุณ (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การเข้าใช้งานส่วนการแสดงผลร้านค้าออนไลน์ด้วย URL

        2. กรณีที่คุณอยู่ในส่วนจัดการระบบร้านค้าออนไลน์สามารถเข้ามาที่ส่วนของหน้าร้านค้าออนไลน์ โดยคลิกที่ “ดูหน้าร้านค้า” ดังรูปที่ 2

 รูปที่ 2 การเข้าใช้งานส่วนการแสดงผลร้านค้าออนไลน์ด้วยส่วนการจัดการระบบร้านค้าออนไลน์

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.