×
หน้าหลัก>การตลาดขั้นสูง>การตั้งค่า Shopee>การเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าไปยังร้านค้า Shopee
การเชื่อมต่อข้อมูลสินค้าไปยังร้านค้า Shopee

        ระบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถบริหารจัดการสินค้าได้อย่างเป็นระบบ รวมไปถึงการขายสินค้าใน Platform อื่นๆด้วย ซึ่งหากคุณใช้เว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของ TakraOnline อยู่ คุณสามารถดึงข้อมูลสินค้าที่มีอยู่ในเว็บไซต์ให้ไปปรากฏในร้านค้าบน Shopee ได้ โดยวิธีการใช้งานสามารถทำได้ดังนี้

 

การเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์กับร้านค้า Shopee
1.คุณต้องทำการสมัครบัญชี Shopee เพื่อสร้างร้านค้าบน Shopee
สามารถสมัครได้ที่ลิ้งก์ https://bit.ly/3C5Nzt1
2.จากนั้นเข้าไปที่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์ เมนู  การตลาด > Shopee และคลิกที “ลิงก์สำหรับยืนยันตัวตน” (เว็บไซต์ร้านค้าของคุณจะต้องรองรับการใช้งานการตลาด Shopee)

3.จากนั้นทำการ Log in เข้าระบบบัญชีของ Shopee เลือกและกรอกข้อมูล ดังนี้
- เลือก TH
- Email
- Password
หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Log in

4.ระบบจะส่งข้อมูลย้อนกลับไปที่หน้าเว็บไซต์ takraonline.com ใหคุณคัดลอก code ที่อยู่ใน Address bar ดังรูป (code ที่อยู่หลังเครื่องหมาย “เท่ากับ”) 
และนำไปวางในช่อง “รหัสร้านค้า Shopee” ในระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์
หมายเหตุ code ที่ได้จะสามารถใช้งานได้ 1 รอบการใช้งานหรือจนการจะออกจากหน้าเมนู Shopee ถ้าเข้ายังเมนู Shopee ต้องทำการรหัสจาก Shopee ใหม่ทุกครั้ง

5.เมื่อกดเชื่อมต่อแล้ว ที่ระบบจัดการหลังบ้าน จะข้อมูลร้านค้าที่ทำการเชื่อมต่อ แสดงว่าเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ดังรูป

 

 

การเชื่อมต่อสินค้าบนร้านค้าออนไลน์และร้านค้า Shopee
เมื่อเชื่อมต่อร้านค้าออนไลน์และร้านค้า Shopee เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อสินค้า เพื่อให้ตัดสต๊อกรวมกันได้  
 
โดยการเชื่อมต่อสินค้า จะแบ่งเป็น 2 วิธี ได้แก่
1.เชื่อมต่อสินค้าจาก ร้านค้าออนไลน์ ไป ร้านค้า Shopee
เป็นการเชื่อมต่อสินค้า ที่ลงบนร้านค้าออนไลน์ ขึ้นไปบนร้านค้า Shopee เข้าไปที่เมนู การตลาด > Shopee > กดแท็บ “รายการสินค้า”


หลังจากนั้นกดที่ปุ่ม “เพิ่มสินค้า Shopee” โดยคุณต้องทำการเลือก หมวดสินค้าหลัก หมวดสินค้าย่อย ตามที่ระบบของ Shopee มีให้ ซึ่งอาจจะไม่ตรงกับหมวดสินค้าที่คุณสร้างไว้ในเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ของคุณ จงเลือกให้ใกล้เคียงที่สุด เนื่องจากคุณต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของ Shopee มิฉะนั้นจะไม่สามารถเพิ่มสินค้าได้ 

*หมายเหตุ สินค้าจะที่จะทำการเชื่อมโยงกับ Shopee จะต้องเป็นสินค้าที่อยู่ในหมวดหมู่ตั้งต้นเพิ่มเติมจากหมวดหมู่ปกติของตัวสินค้า (คลิ๊กเพื่อดูการตั้งค่าสินค้า)

หลังจากนั้นเลือกสินค้าบนร้านค้าออนไลน์ ที่ต้องการเพิ่มไปบนร้านค้า Shopee ตัวอย่างดังรูป

 

ระบบจะดึงข้อมูลสินค้าขึ้นมา ให้กรอกข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม ตามที่ระบบต้องการ เช่น รายละเอียดสินค้า ขนาดและน้ำหนัก หรือคุณสมบัติพิเศษ เป็นต้น หลังจากนั้นกดปุ่ม “เพิ่มสินค้า”
2.เชื่อมต่อสินค้าจาก ร้านค้า Shopee ไป ร้านค้าออนไลน์
เป็นการเชื่อมต่อสินค้า ที่ลงบนร้านค้า Shopee ดึงลงมาที่ร้านค้าออนไลน์ เข้าไปที่เมนู การตลาด > Shopee > กดแท็บ “รายการสินค้า”

ในการดึงสินค้าจากร้านค้า Shopee ลงมาที่ร้านค้าออนไลน์ จะแบ่งเป็นการดึง 2 แบบ ได้แก่ 

2.1 ดึงทีละรายการ จะเหมาะกับผู้ที่ไม่ต้องการดึงสินค้าลงมาทั้งหมด จะเลือกดึงแค่บางรายการที่ต้องการจะเชื่อมต่อ ให้กดปุ่มสีเขียว ในคอลัมก์ “นำเข้าสินค้า” ในรายการสินค้าที่ต้องการนำเข้า และสินค้าเหล่านั้นจะไปอยู่ที่หมวดตั้งต้น

2.2 ดึงทั้งหมด จะเหมาะกับผู้ที่จะขายสินค้าเหมือนกันทั้งหมดทั้ง 2 ช่องทาง ให้กดปุ่มสีฟ้า “นำเข้าสินค้า” หลังจากนั้นระบบจะดึงสินค้าทุกตัวบน Lazada ลงมาที่เว็บไซต์ และสินค้าเหล่านั้นจะไปอยู่ที่หมวดตั้งต้น

 

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.