×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า (Theme)

การเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า (Theme)

        ในเบื้องต้นร้านค้าออนไลน์ที่คุณได้รับจากทางตะกร้าออนไลน์ รูปแบบร้านค้าที่แสดงอยู่ในหน้าร้านค้าออนไลน์จะเรียกว่า “รูปแบบ Modernize” แต่ยังมีอีก 2 รูปแบบที่มีให้เป็นรูปแบบมาตรฐานคือ รูปแบบ Bright และรูปแบบ TakraOnline หรือในกรณีที่มีการซื้อรูปแบบร้านค้าออนไลน์เพิ่มเติมก็สามารถจัดการเลือกใช้งานได้เช่นกัน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณคลิกที่เมนู “ปรับแต่งร้านค้า” และเลือกเมนูย่อย “รูปแบบร้านค้า” ดังแสดงในรูปที่ 1

 

รูปที่ 2 การใช้งานเมนูรูปแบบร้านค้า

 

        2. จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่รูปแบบร้านค้า ดังตัวอย่างรูปที่ 2 โดยที่พื้นที่รูปแบบร้านค้า คุณจะพบว่าระบบจะแจ้งรูปแบบร้านค้าที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ที่ส่วน “รูปแบบร้านค้าที่คุณเลือก”
 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงพื้นที่รูปแบบร้านค้า

 

        3. ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า คุณสามารถคลิกที่สัญลักษณ์เปิดการใช้งานรูปแบบร้านค้าที่คุณต้องการได้ทันที (รูปที่ 3) ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่เคยลงไว้ในเว็บไซต์ไม่ต้องลงซ้ำเมื่อเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า
 

รูปที่ 3 ตัวอย่างการเลือกรูปแบบร้านค้าที่ต้องการ

 

        4. ภายหลังที่คุณคลิกที่สัญลักษณ์เปิดการใช้งานรูปแบบร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการ ระบบจะทำการเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าตามรูปแบบที่คุณเลือก ดังตัวอย่างรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่าชื่อรูปแบบร้านค้าที่คุณเลือกจะมาปรากฏที่ข้อความรูปแบบร้านค้าที่คุณเลือก
 

รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า

 

        5. ถ้าในกรณีที่มีการซื้อรูปแบบร้านค้าเพิ่มเติม ที่รายการรูปแบบร้านค้าจะมีตัวเลือกมากขึ้น

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.