×
การเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า(Theme)

        ในเบื้องต้นร้านค้าออนไลน์ที่คุณได้รับจากทางตะกร้าออนไลน์ รูปแบบร้านค้าที่แสดงอยู่ในหน้าร้านค้าออนไลน์จะเรียกว่า “รูปแบบ Bright” แต่ยังมีอีก 1 รูปแบบที่มีให้เป็นรูปแบบมาตรฐานคือ “รูปแบบ TakraOnline” หรือในกรณีที่มีการซื้อรูปแบบร้านค้าออนไลน์เพิ่มเติมก็สามารถจัดการเลือกใช้งานได้เช่นกัน ซึ่งคุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าออนไลน์ตามขั้นตอนดังนี้

        1. ให้คุณคลิกที่เมนู “ปรับแต่งร้านค้า” และเลือกเมนูย่อย “รูปแบบร้านค้า” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูรูปแบบร้านค้า

        2. จากนั้นระบบจะแสดงพื้นที่รูปแบบร้านค้า (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2) โดยที่พื้นที่รูปแบบร้านค้า คุณจะพบว่าระบบจะแจ้งรูปแบบร้านค้าที่คุณกำลังใช้งานอยู่ ที่ส่วน “รูปแบบร้านค้าที่คุณเลือก” 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการแสดงพื้นที่รูปแบบร้านค้า

        3. ในกรณีที่คุณต้องการเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า คุณสามารถคลิกที่ชื่อรูปแบบร้านค้าที่คุณต้องการใช้งานได้ทันที (ดังตัวอย่าง รูปที่ 3) ซึ่งข้อมูลต่างๆ ที่เคยลงไว้ในเว็บไซต์ไม่ต้องลงซ้ำเมื่อเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า

รูปที่ 3 ตัวอย่างการเลือกรูปแบบร้านค้าที่ต้องการ

        4. ภายหลังที่คุณคลิกที่ชื่อรูปแบบร้านค้าออนไลน์ที่ต้องการ ระบบจะทำการเปลี่ยนรูปแบบร้านค้าตามรูปแบบที่คุณเลือก จะเห็นได้ว่าชื่อรูปแบบร้านค้าที่คุณเลือกจะมาปรากฏที่ข้อความรูปแบบร้านค้าที่คุณเลือก (ดังตัวอย่าง รูปที่ 4)

รูปที่ 4 ตัวอย่างการแสดงผลเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบร้านค้า

        5. ถ้าในกรณีที่มีการซื้อรูปแบบร้านค้าเพิ่มเติม ที่รายการรูปแบบร้านค้าจะมีตัวเลือกมากขึ้น
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.