×
การเพิ่มข้อมูลลงใน Sale Page (v.3.3.0)

          การเพิ่มข้อมูลโปรโมชั่นหรือข้อมูลสินค้าภายใน Sale Page ใน v.3.3.0 นั้นจะมีขั้นตอนการเพิ่มข้อมูลเหมือนกับเวอร์ที่ผ่านมา ซึ่งสิ่งที่แตกต่างคือในv.3.3.0 จะรองรับการเพิ่มปุ่มให้สามารถลิงก์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้  รองรับการแสดงแผนที่ (Google Maps) แทรก VDO และรองรับการใช้งานแบบฟอร์ม เพื่อให้เจ้าของธุรกิจสามารถสร้าง Sale Page ได้ตามวัตถุประสงค์ได้ตามต้องการ เช่น เน้นกระตุ้นยอดขาย การติดต่อ เป็นต้น โดยการเพิ่มข้อมูลใน Sale Page ทำได้ดังนี้

          ทำการสร้างรายการ Sale Page ขึ้นมาก่อน เข้าไปที่ เมนู Sale Page > Sale Page ทั้งหมด > เพิ่ม...  เมื่อสร้าง Sale Page เรียบร้อยแล้ว ในหน้าปรับแต่งดีไซน์ จะมีปุ่ม “เพิ่มส่วนประกอบ” เพื่อให้คุณเลือกรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการเพิ่ม

          เมื่อเราเลือกส่วนประกอบที่เราต้องการแล้ว ระบบจะสร้างพื้นที่สำหรับจัดการข้อมูล ในภาพยกตัวอย่างการเพิ่มส่วนประกอบเป็น “รูปภาพ” จากนั้นคลิกที่สัญลักษณ์ “แก้ไข” เพื่อเพิ่มข้อมูล

          อัพโหลดรูปภาพที่ต้องการ และสามารถระบุ URL ที่ภาพได้ เมื่อเพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วคลิกบันทึก

          อีกตัวอย่างคือการใช้งานแบบฟอร์ม ในกรณีที่ธุรกิจของคุณต้องการกระตุ้นให้ลูกค้าลงทะเบียน หรือต้องการข้อมูลเพื่อให้ฝ่ายขายใช้ติดต่อลูกค้า สามารถทำได้ดังนี้
          เลือกส่วนประกอบ “แบบฟอร์ม” จากนั้นคลิกที่แก้ไขเพื่อกำหนดข้อมูลในฟอร์ม โดยฟอร์มในการกรอกข้อมูล 3 ช่องแรก ระบบจะกำหนดมี ชื่อ-นามสกุล / เบอร์โทรศัพท์มือถือ / อีเมล์ แต่คุณสามารถเปิดใช้งานช่องเพื่อให้ลูกค้ากรอกข้อมูลตามที่คุณต้องการ ซึ่งใช้งานได้สูงสุด 6 ช่อง

          และสามารถกำหนดข้อความที่แสดงอยู่ในปุ่มได้ เช่น ลงทะเบียน จองเลย ลุ้นรางวัล เป็นต้น

          ข้อมูลที่ลูกค้ากรอกในแบบฟอร์มจะถูกส่งไปที่อีเมล์ที่คุณได้ระบุไว้ที่ “ข้อมูลติดต่อ” และคุณต้องทำการเชื่อมต่ออีเมลในแท็บ “อีเมล” ตรงการตั้งค่าเบื้องต้นในระบบเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ด้วย โดยทั้ง 2 ตำแหน่งควรจะเป็นอีเมลเดียวกัน

 

 

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2021
Vevo Systems Co., Ltd.