การเพิ่มช่องทางการสื่อสารภายใน Sale Page

      การเพิ่มช่องทางสื่อสารทาง Takraonline สามารถให้ร้านค้าออนไลน์เพิ่มปุ่มติดต่อทาง Line Facebook และโทรศัพท์ ได้ด้วยขั้นตอนต่อไปนี้
      เพิ่มช่องทางสื่อสารทาง Line

      คลิกที่ปุ่ม เพิ่มส่วนประกอบ > ปุ่มติดต่อทาง LINE (รูปที่ 3.11)

รูปที่ 3.11 คลิกเลือกปุ่มติดต่อทาง LINE

     เมื่อเลือกติดต่อทาง LINE แล้วจะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาดังภาพและคลิกที่ไอคอน “แก้ไข” (ดินสอ) เพื่อเพิ่มข้อมูลติดต่อทาง LINE (รูปที่ 3.12)

รูปที่ 3.12 เพิ่มข้อมูลติดต่อทาง LINE

      กรอก ID LINE @ ของร้านค้าออนไลน์ที่ได้เตรียมไว้ลงในช่องว่างตามตัวอย่าง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก  (รูปที่ 3.13)

รูปที่ 3.13 กล่องเพิ่มข้อมูลติดต่อทาง LINE

      เพิ่มช่องทางสื่อสารทาง Facebook

      เมื่อเลือกติดต่อทาง Facebook แล้วจะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาดังภาพและคลิกที่ไอคอน “แก้ไข” (ดินสอ) เพื่อเพิ่มข้อมูลติดต่อทาง Facebook (รูปที่ 3.14)

รูปที่ 3.14 เพิ่มข้อมูลติดต่อทาง Facebook

      กรอกชื่อผู้ใช้ หรือ ID เพจ Facebook ของร้านค้าออนไลน์ที่ได้เตรียมไว้ลงในช่องว่างตามตัวอย่าง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก ต้องการทราบขั้นตอนอย่างละเอียดสามารถกด “ดูคู่มือ” (รูปที่ 3.15)

รูปที่ 3.15 กล่องเพิ่มข้อมูลติดต่อทาง Facebook

      ชื่อผู้ใช้ Facebook Page หมายถึง การกำหนดชื่อผู้ใช้งาน Facebook บน Facebook Page จะมีลักษณะคล้าย ID ของ LINE@ แต่เป็นของ Facebook โดยมีวิธีคัดลอกชื่อผู้ใช้มากรอกใน Sale Page ได้ดังต่อไปนี้
      ไปที่ Facebook Page > เกี่ยวกับ > ทั่วไป > ชื่อผู้ใช้ และคัดลอกชื่อผู้ใช้มากรอกลงใน Sale Page (รูปที่ 3.16)

รูปที่ 3.17 การคัดลอก ID เพจ

      หมายเหตุ การจะนำ ID เพจ มาใช้งานจะต้องเป็น Admin Page เท่านั้น จึงจะสามารถมองเห็น ID เพจได้

เพิ่มช่องทางสื่อสารทางโทรศัพท์

      เมื่อเลือกติดต่อทางโทรศัพท์ แล้วจะปรากฎหน้าต่างขึ้นมาดังภาพและคลิกที่ไอคอน “แก้ไข” (ดินสอ) เพื่อเพิ่มข้อมูลติดต่อทางโทรศัพท์ (รูปที่ 3.18)

รูปที่  3.18 เพิ่มข้อมูลติดต่อทางโทรศัพท์

      กรอกเบอร์โทรศัพท์ของร้านค้าออนไลน์ที่ได้เตรียมไว้ลงในช่องว่างตามตัวอย่าง เมื่อเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่มบันทึก (รูปที่ 3.19)

รูปที่ 3.19 กล่องเพิ่มข้อมูลติดต่อทางโทรศัพท์

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.