×
การเพิ่มรีวิวสินค้าโดยเจ้าของร้าน

        นอกจากลูกค้าสามารถเพิ่มรีวิวสินค้าได้แล้ว เจ้าของร้านก็สามารถทำการเพิ่มรีวิวสินค้าในร้านของคุณเองได้โดย ไปที่เมนู “สินค้า” เลือกเมนูย่อย “สินค้าทั้งหมด” (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูสินค้าทั้งหมด
   

        จากนั้น ระบบจะพาคุณมายังหน้า รายการสินค้า ให้คุณเลือกสินค้าที่คุณต้องการเพิ่มรีวิว โดยคลิกที่สัญลักษณ์ "รีวิว" ท้ายรายการสินค้านั้น (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 รีวิวสินค้าโดยเจ้าของร้าน


        คุณจะพบหน้า รายการรีวิวสินค้า ให้คุณ คลิกที่ “เพิ่ม” (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 เพิ่มรีวิว
   

        จากนั้น ในหน้าเพิ่มรีวิวสินค้า ให้คุณทำการกรอกรายละเอียดลงไป (รูปที่ 4) โดยมีรายละเอียดสำคัญมีดังนี้
        คะแนนรีวิว : ระบุคะแนนสินค้าตามที่ต้องการ โดยคะแนนจะต้องไม่เกินค่าที่คุณกำหนดไว้
        ชื่อเรื่อง : ระบุชื่อเรื่องในการรีวิวสินค้า
        เนื้อความ : ระบุรายละเอียดในการรีวิวสินค้า


รูปที่ 4 ระบุรายละเอียดรีวิวสินค้า

       

        วันที่ : ระบุวันที่ ที่คุณทำการรีวิวสินค้า
        เปิดใช้งาน : ทำเครื่องหมายถูกกรณีที่คุณต้องการเปิดใช้งานรีวิวนี้ ให้ลูกค้าเห็นที่หน้ารายการสินค้า
            เมื่อทำการกรอกข้อมูลครบแล้ว ให้คุณ “เพิ่มรีวิว” (รูปที่ 5)


รูปที่ 5  การเปิด-ปิดใช้งานรีวิวสินค้า
   

ระบบจะมีข้อความแจ้งเตือน “เพิ่มรีวิวใหม่เรียบร้อยแล้ว” (รูปที่ 6)

รูปที่ 6 ข้อความแจ้งเตือนเมื่อเพิ่มรีวิวแล้ว
   

        เมื่อคุณไปยังหน้ารายรีวิวรีวิวสินค้า คุณจะพบรีวิวที่คุณได้ทำการเพิ่มเข้าไปในระบบ (รูปที่ 7)

รูปที่ 7 ราคารีวิวสินค้า
   

        ซึ่งรีวิวที่คุณได้ทำการเพิ่มลงไปในระบบนั้น จะไปแสดงในหน้ารายการสินค้า เมื่อลูกค้าเข้ามาดูสินค้าชิ้นนั้น (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 แสดงรีวิวที่รายการสินค้า
   

        หมายเหตุ : ระบบแสดงว่าเป็นเรตติ้งและรีวิวจากลูกค้า แม้ว่าเจ้าของร้านจะทำการเพิ่มรีวิวสินค้าด้วยตนเองก็ตาม แต่ในส่วนของชื่อผู้เขียนที่แสดงในหน้าสินค้า จะขึ้นเป็น Anonymous (ไม่ระบุชื่อ) เสมอ (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 การแสดงชื่อผู้เขียนรีวิว

คู่มือการใช้งาน
ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2020
Vevo Systems Co., Ltd.