×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเพิ่มวิธีคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่

การเพิ่มวิธีคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่

        เมื่อคุณต้องการคิดค่าจัดส่งสินค้าแบบค่าคงที่ กล่าวคือไม่ว่าลูกค้าจะสั่งซื้อสินค้าจากร้านค้าออนไลน์ของคุณในปริมาณกี่ชิ้น หรือราคารวมเท่าไหร่ก็ตาม คุณจะคิดค่าจัดส่งสินค้าด้วยราคาคงที่ราคาเดียว ในกรณีคุณสามารถใช้รูปแบบ “ค่าขนส่งแบบค่าคงที่” ได้ โดยขั้นตอนการจัดการมีดังต่อไปนี้

        1. ภายหลังการคลิกเพิ่มการจัดส่ง ระบบจะให้คุณเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่ง ให้คุณเลือก “ค่าคงที่” (1) จากนั้นคลิก “ถัดไป” (2) ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 1

รูปที่ 1 การเลือกรูปแบบการคิดค่าจัดส่ง


        2. จากนั้นคุณจะพบพื้นที่ที่กำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่ (Fixed Cost) โดยข้อมูลที่คุณต้องกำหนดมีดังนี้ (ข้อมูลที่มี * คือข้อมูลจำเป็น ต้องกำหนดเสมอ) ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 2

รูปที่ 2 พื้นที่กำหนดรายละเอียดของวิธีการคิดค่าขนส่งสินค้าแบบคงที่


        - ชื่อวิธีจัดส่งสินค้า : ให้คุณตั้งชื่อให้กับวิธีคิดค่าขนส่งสินค้านี้ ซึ่งชื่อนี้จะปรากฎให้ลูกค้าเห็นในขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า

        - ส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก : ในกรณีที่คุณต้องการจัดส่งสินค้าฟรี เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้ามียอดรวมราคาออเดอร์ครบตามที่กำหนด สามารถเลือก “เปิด” เพื่อใช้งาน 

        - ยอดรวมราคาออเดอร์ที่สั่งซื้อ : เมื่อคุณเลือกเปิดใช้งานส่งฟรี เมื่อสั่งซื้อจำนวนมาก คุณต้องทำการกำหนดยอดรวมราคาออเดอร์ที่ต้องการให้จัดส่งฟรี ให้คุณใส่จำนวนเงินยอดรวมออเดอร์ที่ต้องการให้ส่งฟรีได้ที่ช่องข้อมูลนี้

        - ค่าจัดส่งแบบคงที่ : ให้คุณระบุค่าจัดส่งสินค้าที่คุณต้องการสำหรับวิธีนี้ (สกุลเงินบาท)

        - เปิดใช้งาน? : ให้คุณคลิกที่สัญลักษณ์เปิด-ปิดการใช้งานให้มีสถานะเป็นสีฟ้า เพื่อเปิดการใช้งานวิธีคิดค่าขนส่งนี้ในร้านค้าออนไลน์ของคุณ (หากคลิกที่สัญลักษณ์เปิด-ปิดการใช้งานให้มีสถานะเป็นสีเทา ลูกค้าจะไม่สามารถใช้รูปแบบค่าจัดส่งแบบคงที่นี้ได้)

        3. เมื่อคุณกำหนดข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้คุณคลิกปุ่ม "เพิ่มวิธีจัดส่งสินค้า" เพื่อบันทึกรูปแบบการคิดค่าจัดส่งแบบคงที่ ดังรูปตัวอย่างรูปที่ 3

รูปที่ 3 การตั้งค่าสำหรับวิธีการจัดส่งสินค้าแบบค่าคงที่


4. จากนั้นคุณจะพบวิธีจัดส่งสินค้าที่คุณสร้างไว้ มาปรากฎขึ้นในส่วนรายการวิธีจัดส่งสินค้า ดังรูปตัวอย่าง รูปที่ 4

รูปที่ 4 วิธีการจัดส่งสินค้าที่คุณสร้างไว้ มาปรากฎขึ้นในส่วนรายการวิธีจัดส่งสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.