×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเพิ่มสต๊อกสินค้า

การเพิ่มสต๊อกสินค้า

         การเพิ่มสต๊อกสินค้า
การเพิ่มจำนวนสต๊อกสินค้าเจ้าของร้านจะเพิ่มได้ 2 รูปแบบ คือ เพิ่มจำนวนสต๊อกทั้งหมด หรือ เพิ่มจำนวนสต๊อกตามตัวเลือกสินค้า สามารถทำได้ดังนี้
        -การเพิ่มจำนวนสต๊อกทั้งหมด เหมาะสำหรับเจ้าของร้านค้าที่มีสินค้าชนิดเดียวไม่มีตัวเลือกสินค้า  ทำตามขั้นตอนดังนี้

เข้าไปที่ เมนูสินค้า >> เพิ่มสินค้า >> คลิกเปิดใช้งานสต๊อกสินค้าจะจากนั้นใส่จำนวนสินค้าในสต๊อก ดังภาพตัวอย่าง

รูปที่ 1 เพิ่มจำนวนสต๊อกทั้งหมด

        -การเพิ่มจำนวนสต๊อกสินค้าตามตัวเลือก การเพิ่มจำนวนสต๊อกสินค้าตามตัวเลือกท่านจะต้องทำการเพิ่มตัวเลือกสินค้าก่อนจึงจะใส่จำนวนสินค้าในสต๊อกได้ ดังภาพตัวอย่าง
        1.คลิกเลือก เปิดใช้งาน >> ระบบสต๊อกสินค้า
        2.ใส่จำนวนสินค้าในสต๊อกตามตัวเลือกของสินค้า
        3.บันทึก

รูปที่ 2 การเพิ่มสต๊อกสินค้า

เมื่อเจ้าของร้านบันทึกการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จแล้วจะปรากฎในมุมมองหน้าร้านค้าออนไลน์ดังนี้

รูปที่ 3 แสดงผลในมุมมองหน้าร้าน

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.