×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเพิ่มสินค้าดิจิทัล

การเพิ่มสินค้าดิจิทัล

        การเพิ่มสินค้าดิจิทัลนั้น ขั้นตอนในเบื้องต้นจะเหมือนกับการเพิ่มสินค้าทั่วไป คุณสามารถเพิ่มสินค้าดิจิทัลได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "สินค้า" เมนูย่อย "เพิ่มสินค้า" (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การเพิ่มสินค้าดิจิทัล


        2. ให้คุณกรอกรายละเอียดของสินค้า (รายละเอียดในเบื้องต้นจะเหมือนการเพิ่มสินค้าทั่วไป) จากนั้นให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างจนพบกับพื้นทีการตั้งค่าไฟล์สำหรับดาวน์โหลด โดยให้คุณคลิกที่ "เป็นไฟล์สำหรับดาวน์โหลด?" ระบบจึงจะปรากฏปุ่มให้คุณเลือกไฟล์ดิจิทัลที่ต้องการ ให้คุณคลิก "เลือกไฟล์" ที่พื้นที่โฟลเดอร์ปลายทาง เพื่อเลือกไฟล์สินค้าดิจิทัลที่คุณต้องการจำหน่าย ซึ่งระบบรองรับไฟล์ทุกประเภท และไฟล์สินค้าดังกล่าวจะต้องมีขนาดใหญ่ไม่เกิน 50 MB (รูปที่ 2)


รูปที่ 2 การเลือกไฟล์สินค้าดิจิทัล


        จากนั้นให้คุณกำหนดรายละเอียดอื่นๆของสินค้าให้ครบถ้วน เมื่อคุณกำหนดรายละเอียดของสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คุณเลื่อนหน้าจอลงมาด้านล่างสุด แล้วคลิก "เพิ่มสินค้า"
        

        3. ระบบจะแสดงข้อความ "เพิ่มสินค้าเรียบร้อยแล้ว" เป็นอันเสร็จสิ้นการเพิ่มสินค้าดิจิทัลเข้าไปในร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นลูกค้าสามารถซื้อสินค้านี้ได้ตามขั้นตอนปกติในหน้าร้านค้าออนไลน์


        หมายเหตุ การแก้ไขและการลบสินค้าดิจิทัล สามารถทำได้เหมือนกับการแก้ไขและการลบสินค้าทั่วไป

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.