×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเพิ่มเนื้อหาข่าวสาร

การเพิ่มเนื้อหาข่าวสาร

        เมื่อคุณต้องการสร้างเนื้อหาเพื่อให้ไปปรากฏในส่วนของข่าวสารและประกาศ หรือในส่วนหมวดหมู่ข่าวสารอื่นๆ ที่ได้สร้างไว้ สามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้คุณคลิกเมนู "บล็อก" เลือกเมนูย่อย "เพิ่มบล็อก" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูเพิ่มบล็อก
   

        2. ระบบจะให้คุณกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสารที่คุณต้องการเพิ่มเข้าไปในระบบ เมื่อระบุรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "เพิ่มข่าวสาร" (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหาข่าวสาร


โดยมีรายละเอียดที่คุณต้องกำหนดให้กับเนื้อหาข่าวสารที่เพิ่มใหม่ ซึ่งรายละเอียดของการเพิ่มเนื้อหาข่าวสารมีดังนี้                   

        - ชื่อเรื่อง : กำหนดชื่อเรื่องให้ข่าวสารที่เพิ่มใหม่
        - หมวดของข่าวสาร : เลือกหมวดหมู่ให้กับข่าวสารที่เพิ่มใหม่ ในกรณีที่บทความที่เพิ่มเป็นข่าวหรือประกาศ (เลือกหมวดหมู่ ข่าวและประกาศ)
        - เนื้อหาแบบย่อ : กำหนดเนื้อหาอย่างย่อให้กับข่าวสาร โดยเนื้อหานี้จะอธิบายไว้พร้อมกับหัวข้อข่าวสาร เพื่อใช้เกริ่นนำเนื้อหาทั้งหมด (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 รายละเอียดที่ต้องระบุในเนื้อหาข่าวสาร
   

        - เนื้อหาของข่าวสาร : ใส่เนื้อหาของข่าวสารแบบข้อมูลเต็ม (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 เนื้อหาของข่าวสาร
   

        - รูปภาพ : คุณสามารถใส่รูปภาพให้กับข่าวสารได้
        - แท็ค (Tag) : เป็นการใส่คำที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของข่าวสาร
        - Meta Title : กำหนดหัวข้อให้กับข่าวสาร ในกรณีที่คุณไม่ระบุ ระบบจะใช้ชื่อเรื่อง
        - Meta Keyword : กำหนดคำสำคัญให้กับข่าวสาร
        - Meta Description : กำหนดเนื้อหาที่อธิบายข่าวสารที่เพิ่ม
        - วันที่สร้าง : กำหนดวันที่สร้างข่าวสาร ในเบื้องต้นระบบจะใช้วันที่เพิ่มจริง
        - เปิดใช้งาน : ในกรณีที่คุณต้องการเปิดใช้งานข่าวสารทันทีให้ทำเครื่องหมายถูกไว้ แต่ถ้ากรณีที่คุณยังไม่ต้องการเผยแพร่ข่าวสาร ให้คุณคลิกนำเครื่องหมายถูกออก ( แต่ข่าวสารยังจะถูกบันทึกอยู่ในระบบ )
        

        3. เมื่อคุณกำหนดรายละเอียดให้กับข่าวสารที่จะเพิ่มใหม่เป็นที่เรียบร้อย ให้คุณคลิกที่ “เพิ่มข่าวสาร” เพื่อให้ระบบสร้างข่าวสาร (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 เพิ่มข่าวสาร

***หมายเหตุ : ข้อมูลของข่าวสารที่เพิ่มใหม่ ระบบจะนำไปแสดงในส่วนพื้นที่ด้านล่างของหน้าหลักเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ ให้อัตโนมัติ

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.