×
การเพิ่มเมนูหน้าร้าน

        จากหน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ คุณจะพบเมนูมาตรฐานที่ระบบจัดเตรียมไว้ ซึ่งครอบคลุมการทำงานพื้นฐานของเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์ แต่ในบางครั้งที่คุณมีเมนูที่เฉพาะเจาจงมากขึ้นคุณสามารถเพิ่มเมนูที่ต้องการได้ โดยมาที่หน้าเมนูหน้าร้าน จากนั้นทำการคลิก “เพิ่ม” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 1)

รูปที่ 1 การใช้งานเมนูเพื่อเพิ่มแบนเนอร์


        ระบบจะแสดงพื้นที่ “เพิ่มเมนูหน้าร้าน” (ดังตัวอย่าง รูปที่ 2) ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวคุณสามารถใส่ข้อมูลของเมนูที่ต้องการเพิ่มได้ดังนี้


รูปที่ 2 พื้นที่ในการเพิ่มเมนูหน้าร้าน


        - ชื่อเมนู : ตั้งชื่อเมนูที่ต้องการให้ไปปรากฏที่หน้าเว็บไซต์ร้านค้าออนไลน์

        - ลิงค์เมนู : กำหนด URL ที่ต้องการให้ปรากฏเมื่อคลิกที่ชื่อเมนูดังกล่าว

        - เปิดในหน้าต่างใหม่ : กำหนดให้การเปิดหน้าเว็บเพจ หากต้องการให้คลิกที่เมนูแล้วการปรากฏเว็บเพจอยู่ที่หน้าเดิมให้เลือก “ปิด” แต่ต้องการให้เปิดหน้าต่างใหม่ให้คุณเลือก “เปิด”

        - เปิดใช้งาน? :   กำหนดการใช้งานเมนูที่สร้าง ในกรณีที่ต้องการใช้งาน (ให้ปรากฏที่หน้าเว็บไซต์) ให้ทำเครื่องหมายถูกที่กล่องด้านท้ายข้อความเปิดใช้งาน แต่ถ้าไม่ต้องการเปิดการใช้งาน ให้นำเครื่องหมายถูกออก 

        เมื่อคุณกำหนดข้อมูลครบถ้วน ให้ทำการคลิกที่ “เพิ่มเมนู” เพื่อให้ระบบทำการบันทึกเมนูดังกล่าว

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.