×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเพิ่มแบรนด์สินค้า

การเพิ่มแบรนด์สินค้า

        กรณีที่เราต้องการจัดการสินค้าภายในร้านค้า โดยจัดเป็นแบรนด์สินค้า เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกชมตามแบรนด์ที่สนใจได้ คุณสามารถเพิ่มแบรนด์สินค้าได้ตามต้องการ สามารถทำตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
        1. เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณไปยังเมนูหลัก "สินค้า" และเลือกเมนูย่อย "แบรนด์สินค้า" (รูปที่ 3)


รูปที่ 3 เมนูแบรนด์สินค้า


        2. ระบบจะแสดงหน้ารายการแบรนด์สินค้าทั้งหมดในร้านค้า ให้คุณคลิกที่ปุ่ม "เพิ่ม" (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 ปุ่มเพิ่มแบรนด์สินค้า


        3. จากนั้นให้คุณระบุรายละเอียดของแบรนด์สินค้าที่ต้องการเพิ่ม (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 รายละเอียดของแบรนด์สินค้า


        4. เมื่อระบุรายละเอียดของแบรนด์สินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก "เพิ่มแบรนด์" ระบบจะแสดงผลข้อความ “เพิ่มแบรนด์เรียบร้อยแล้ว” (รูปที่ 6)


รูปที่ 6 แสดงการเพิ่มแบรนด์


        5. คุณสามารถดูรายการแบรนด์สินค้าที่ได้ทำการเพิ่ม โดยเลือกเมนู "สินค้า" และเลือกเมนูย่อย "แบรนด์สินค้า" หรือคลิกที่ "รายการแบรนด์" (รูปที่ 7) ระบบจะแสดงรายการแผนกสินค้าทั้งหมด และคุณก็จะพบแบรนด์สินค้าที่ได้ทำการเพิ่มไป (รูปที่ 8)

รูปที่ 7 ลิงก์รายการแบรนด์


รูปที่ 8 รายการแบรนด์สินค้าที่เพิ่ม

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.