×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเพิ่มแผนกสินค้า

การเพิ่มแผนกสินค้า

        กรณีที่เราต้องการอยากจัดการสินค้าภายในร้าน โดยจัดเป็นแผนกสินค้า เพื่อให้เป็นสัดส่วนมากยิ่งขึ้น เช่น ร้านเราขายสินค้าแฟชั่น ซึ่งมีทั้งสินค้าผลิตในประเทศและสินค้านำเข้า เราสามารถเพิ่มแผนกสินค้าได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
        1. ให้คุณเข้าไปยังเมนู "สินค้า" และเลือกเมนูย่อย "แผนกสินค้า" (รูปที่ 1)รูปที่ 1 เมนูย่อยแผนกสินค้า
   

        2. ระบบจะแสดงรายการแผนกสินค้า ให้คุณคลิก "เพิ่ม" เพื่อเพิ่มแผนกสินค้า (รูปที่ 2)รูปที่ 2 เพิ่มแผนกสินค้า
  

        3. จากนั้นให้คุณระบุข้อมูลของแผนกสินค้า (ในกรณีที่ต้องการกำหนดให้แผนกสินค้านั้น เป็นแผนกสินค้าหลัก ให้เลือกแผนกสินค้าหลัก เป็น Root) (รูปที่ 3)รูปที่ 3 รายละเอียดแผนกสินค้า
   

        4. เมื่อระบุรายละเอียดของแผนกสินค้าเรียบร้อยแล้ว ให้คุณคลิก"เพิ่มแผนกสินค้า" ระบบจะแสดงผลข้อความ"เพิ่มแผนกสินค้าเรียบร้อยแล้ว ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4 แสดงการเพิ่มแผนกสินค้า
   

        5. คุณสามารถดูรายการแผนกสินค้าที่ได้ทำการเพิ่ม โดยเลือกเมนู "สินค้า" และเลือกเมนูย่อย "แผนกสินค้า" หรือคลิกที่ "รายการแผนกสินค้า" (รูปที่ 5) ระบบจะแสดงรายการแผนกสินค้าทั้งหมด (รูปที่ 6)


รูปที่ 5 ลิงก์รายการแผนกสินค้ารูปที่ 6 รายการแผนกสินค้า

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.