×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเพิ่ม Affiliate

การเพิ่ม Affiliate

        ในกรณีที่คุณต้องการเพิ่มตัวแทน Affiliate ด้วยตัวเอง คุณสามารถทำตามขั้นตอนได้ดังนี้
        1. ให้คุณไปที่เมนู "Affiliate" เลือกเมนูย่อย "รายการ Affiliate" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูรายการ Affiliate
   

        2. ระบบจะแสดงรายการ Affiliate ให้คุณคลิกที่ "เพิ่ม Affiliate" (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 เมนูเพิ่ม Affiliate
   

        3. ให้คุณระบุข้อมูลของตัวแทนที่คุณต้องการเพิ่มให้ครบถ้วน (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ระบุข้อมูลของตัวแทน Affiliate
   

        4. เมื่อระบุข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ทำการบันทึก Affiliate (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 บันทึก Affiliate


        โดยการบันทึกสามารถเลือกบันทึกข้อมูล Affiliate ที่เพิ่มได้ 2 รูปแบบ คือ
                - เพิ่ม Affiliate และส่งอีเมล์ – ระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลและส่งอีเมล์ไปให้ตัวแทน Affiliate เพื่อให้ตัวแทนทราบว่าบัญชีของพวกเขาได้รับการยอมรับแล้ว โดยปุ่มนี้จะปรากฎขึ้นก็ต่อเมื่อเจ้าของร้านเลือก "เปิดใช้งาน"
                - เพิ่ม Affiliate – ระบบจะทำการเพิ่มข้อมูลของตัวแทน Affiliate แต่ไม่มีการส่งอีมล์ ให้ทางตัวแทน


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.