×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเรียกดูค่าคอมมิชชั่น

การเรียกดูค่าคอมมิชชั่น

        เจ้าของร้านสามารถเรียกดูยอดค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่ยังไม่ได้ชำระแก่ตัวแทนAffiliateได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
        ช่องทางที่ 1  เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณมาที่เมนู “AFFILIATE” เลือกเมนูย่อย “รายการ Affiliate” (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูรายการ Affiliate


        คุณจะพบหน้า “รายการ Affiliate” โดยจะแสดงชื่อของตัวแทน Affiliate ของร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเรียกดูค่าคอมมิชชั่น หรือดูรายการการเงิน หรือแก้ไขข้อมูลของตัวแทน Affiliate ที่ต้องการได้ (รูปที่ 2)

รูปที่ 2 เมนูรายการ Affiliate
   

        คุณจะพบหน้า “รายการ Affiliate” โดยจะแสดงชื่อของตัวแทน Affiliate ของร้านค้าออนไลน์ของคุณ ซึ่งคุณสามารถเรียกดูค่าคอมมิชชั่น หรือดูรายการการเงิน หรือแก้ไขข้อมูลของตัวแทน Affiliate ที่ต้องการได้ (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 ค่าคอมมิชชั่น
   

        ระบบจะแสดงหน้ารายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate ที่เลือก โดยแสดงชื่อ ตัวแทน Affiliate ไว้ด้านบน และรายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate  ที่ยังไม่ได้มีการชำระให้ตัวแทน (รูปที่ 4)

รูปที่ 4 แสดงรายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate ที่เลือก
   

        ช่องทางที่ 2  เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการร้านค้าออนไลน์เรียบร้อยแล้ว ให้คุณมาที่เมนู “AFFILIATE” เลือกเมนูย่อย “จัดการการเงิน” (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 เมนูจัดการการเงิน
   

        จากนั้นระบบจะแสดงหน้า "จัดการการเงินของ Affiliate" จะแสดงเฉพาะรายชื่อของตัวแทนAffiliate ที่มียอดรวมของค่าคอมมิชชั่นเกินกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ (กำหนดในข้อมูลการตั้งค่ายอดค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำในการชำระเงิน ในหัวข้อการตั้งค่าเปิดใช้งานระบบ Affiliate) โดยการเลือกดูข้อมูลการเงินสามารถเลือกให้แสดงเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการได้ (รูปที่ 6) ดังต่อไปนี้

รูปที่ 6 จัดการการเงินของ Affiliate
   

        - จนถึงเดือนที่แล้ว : เลือกตัวเลือกนี้ระบบจะทำการคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระจนถึงวันสุดท้ายของเดือนที่แล้ว
        - จนถึงเดือนนี้ : เลือกตัวเลือกนี้ระบบจะทำการคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระจนถึงวันที่ปัจจุบัน
        - ระบุวัน : เลือกตัวเลือกนี้ระบบจะทำการคำนวณค่าคอมมิชชั่นที่ยังไม่ได้ชำระ ตามช่วงเวลาที่กำหนด
        ค่ามาตรฐานที่ระบบแสดงจะเป็นค่าคอมมิชชั่นจนถึงเดือนที่แล้ว เนื่องจากเจ้าของร้านออนไลน์ปกติจะทำการชำระค่าคอมมิชชั่นเป็นเดือนๆ และจะสรุปยอดค่าคอมมิชชั่นทุกๆ สิ้นเดือน
        เมื่อคุณเลือกระยะเวลาที่ต้องการให้แสดงรายการ Affiliate ที่ต้องการเป็นที่เรียบร้อย ระบบจะแสดงรายชื่อ Affiliate ที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนด ดังตัวอย่างรูปที่ 7


รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างรายการ Affiliate ตามช่วงเวลาที่กำหนด
   

        ในกรณีที่คุณต้องการเรียกดูค่าคอมมิชชั่นจากตัวแทน Affiliate คนใดให้คลิกที่ “ดู/แก้ไข” ที่ช่องข้อมูล “คอมมิชชั่น” ของตัวแทน Affiliate ที่ต้องการ (รูปที่ 8)

รูปที่ 8 การเรียดดูค่าคอมมิชชั่นจากตัวแทน Affiliate ที่ต้องการ
   

        ระบบจะแสดงหน้ารายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate ที่เลือก โดยแสดงชื่อ ตัวแทน Affiliate ไว้ด้านบน และรายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate  ที่ยังไม่ได้มีการชำระให้ตัวแทน (รูปที่ 9)

รูปที่ 9 แสดงรายการค่าคอมมิชชั่นของตัวแทน Affiliate ที่เลือก
   

        ในการชำระเงินค่าคอมมิชชั่น ทางเจ้าของร้านค้าออนไลน์ต้องไปตกลงกับทางตัวแทน Affiliate เองไม่สามารถทำผ่านระบบได้ แต่ภายหลังทำการชำระเงินค่าคอมมิชชั่น เจ้าของร้านค้าออนไลน์สามารถทำการบันทึกข้อมูลการชำระค่าคอมมิชชั่น โดยมาดำเนินการระบุที่ออเดอร์ว่ามีการชำระค่าคอมมิชชั่นเป็นที่เรียบร้อย (หัวข้อ การจัดการการเงินของ Affiliate)


ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.