×

ค้นหาวิธีการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน : (เวอร์ชั่น 3.0.0 - 3.6.0)

การเรียกดูสถิติการขนส่ง

การเรียกดูสถิติการขนส่ง

        ในกรณีที่คุณต้องการทราบว่าลูกค้าของคุณเลือกวิธีส่งสินค้ารูปแบบใดบ้าง คุณสามารถเรียกดูรายงานได้ โดยข้อมูลวิธีส่งสินค้าจะนับจากออเดอร์ที่มีการชำระเงินแล้ว และสถานะการดำเนินการเรียบร้อย โดยการเรียกดูสถิติการขนส่งสามารถทำตามขั้นตอนดังนี้
        1. ให้คุณเข้าสู่ระบบจัดการร้านค้าออนไลน์ของคุณ จากนั้นไปที่เมนู "สถิติร้านค้า" เมนูย่อย "การขนส่ง" (รูปที่ 1)


รูปที่ 1 เมนูการขนส่ง
   

        2. ระบบจะให้คุณเลือกช่วงเวลาที่คุณต้องการดูสถิติการขนส่งสินค้า
                - วันนี้ : รายงานการขนส่งสินค้าของวันนี้
                - เมื่อวาน : รายงานการขนส่งสินค้าของเมื่อวาน
                - เดือนนี้ : รายงานการขนส่งสินค้าของเดือนนี้ทั้งหมด
                - ปีนี้ : รายงานการขนส่งสินค้าของปีนี้
                - ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง : รายงานการขนส่งสินค้าย้อนหลัง 24 ชั่วโมง
                - ย้อนหลัง 7 วัน : รายงานการขนส่งสินค้าย้อนหลัง 7 วัน
                - ย้อนหลัง 30 วัน : รายงานการขนส่งสินค้าย้อนหลัง 30 วัน
                - เดือนที่แล้ว : รายงานการขนส่งสินค้าของเดือนที่แล้ว
                - ย้อนหลัง 1 ปี : รายงานการขนส่งสินค้าย้อนหลัง 1 ปี
                - ย้อยหลัง 3 ปี : รายงานการขนส่งสินค้าย้อนหลัง 3 ปี
                - กำหนดเอง : สามารถกำหนดช่วงเวลาที่คุณต้องการดูรายงานการขนส่งสินค้าได้


รูปที่ 2 ช่วงเวลาของรายงานการขนส่งสินค้า
   

        3. ระบบจะแสดงกราฟให้คุณทราบว่าในช่วงเวลาที่คุณเลือก ลูกค้าในร้านค้าออนไลน์ของคุณ เลือกวิธีส่งสินค้ารูปแบบใดมากที่สุด (รูปที่ 3)

รูปที่ 3 กราฟแสดงวิธีการจัดส่งสินค้า
   

        หมายเหตุ หากมีวิธีการจัดส่งสินค้าแบบ Non-shipping Order คือรายการออเดอร์ที่เจ้าของเว็บไซต์ส่งสินค้าเป็นลิงก์ ดาวน์โหลดให้กับลูกค้า
        และด้านล่างจะมีตารางแสดงสถิติการขนส่งสินค้าตามช่วงเวลาที่คุณได้เลือกไว้ปรากฎขึ้น ซึ่งข้อมูลในส่วนนี้คุณสามารถดาวน์โหลดในรูปแบบของไฟล์ Excel (.xls) ได้ โดยทำการคลิก "Export" (รูปที่ 4)


รูปที่ 4 ดาวน์โหลดรายงาน
   

        4. ระบบจะแสดงข้อความ "สร้างไฟล์สำเร็จ" หมายความว่าระบบสร้างไฟล์รายงานการขนส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ได้โดยการคลิกที่ชื่อไฟล์ ใต้คำว่า คลิกที่ชื่อไฟล์ด้านล่างเพื่อดาวน์โหลด เพียงเท่านี้คุณก็สามารถมีไฟล์เพื่อดูสถิติการขนส่งในร้านค้าออนไลน์ของคุณได้แล้ว (รูปที่ 5)

รูปที่ 5 ลิงค์ดาวน์โหลด

ร้านค้าออนไลน์
© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.